Some image
  

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk verruimd!

In het Belastingplan 2009 is voorgesteld de aftrek speur- en ontwikkelingswerk te verruimen.

 

Innovatief ondernemerschap

Als ondernemer kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk in de Wet IB 2001. Voor deze aftrek komt u alleen in aanmerking als u aan het urencriterium voldoet en ten minste 500 uur in het kalenderjaar besteedt aan werk dat expliciet als speur- en ontwikkelingswerk is aangemerkt. Hiertoe dient een zogenoemde S&O-verklaring te zijn afgegeven.

Verruiming definitie

Ter bevordering van innovatief ondernemerschap is in het Belastingplan 2009 voorgesteld de aftrek speur- en ontwikkelingswerk te intensiveren. Dit geschiedt door een verruiming van de definitie van speur- en ontwikkelingswerk. De verruiming ziet op technische nieuwe programmatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van al bestaande componenten. Hierdoor worden meer werkzaamheden aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.

Let op!

Door de verruiming van de aftrek speur- en ontwikkelingswerk, komt u wellicht volgend jaar in aanmerking voor deze aftrek! Raadpleeg uw SRA-Adviseur!