Some image
  

Eindejaarstips voor ondernemers

Bent u IB-ondernemer, zoals iemand met een eenmanszaak, een vennoot in een vof, of een maat in een maatschap, dan is er voor u een speciale mogelijkheid voor lijfrenteaftrek.

Zoals u weet bestaat er voor IB-ondernemers de zogenaamde oudedagsreserve (voorheen de FOR). In essentie is dat het uitstellen van inkomstenbelasting naar een later tijdstip, wanneer u waarschijnlijk in een lager tarief valt.

De meeste ondernemers investeren de oudedagsreserve gewoon weer in hun zaak, maar te overwegen valt om die reserve jaarlijks af te storten bij een verzekeraar. Er is dan sprake van volledig aftrekbare lijfrentepremies.

Urenadministratie bijwerken

Wilt u in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek, startersaftrek, etc., werk dan voor 31 december uw urenadministratie bij. In principe moet u uitkomen op minstens 1225 uur per jaar. Zwangere (of inmiddels bevallen) onderneemsters en arbeidsongeschikte starters hoeven minder uren te maken.

Investeringen vervroegen of uitstellen

Om optimaal te profiteren van de fiscale voordelen, is het raadzaam om goed na te denken over het tijdstip en de hoogte van uw investeringen. Misschien moet u bepaalde investeringen vervroegen of juist uitstellen tot volgend jaar.

Aandachtspunten:

 • alleen bedrijfsmiddelen vanaf € 450 komen in aanmerking voor investeringsaftrek;
 • hoe hoger het investeringsbedrag, des te lager het aftrekbare percentage. Bij investeringen boven € 240.000 per jaar (bedrag 2009), is geen aftrek meer mogelijk;
 • als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan is het niet mogelijk om een grote investering te verdelen over de afzonderlijke vennoten, om zo een hoger aftrekpercentage te behalen.

Willekeurig afschrijven (1)

Als 2009 het laatste jaar is waarin u recht heeft op startersaftrek, dan is dit tevens het laatste jaar waarin u investeringen kunt doen waarop u willekeurig mag afschrijven.

Was u al van plan om nog te investeren, dan is het dus gunstig om dat dit jaar nog te doen (met een maximum van € 240.000). Het moet daarbij gaan om investeringen die ook in aanmerking zouden komen voor kleinschaligheidsaftrek.

Willekeurig afschrijven (2)

In verband met de crisis is er nog een aanvullende faciliteit gekomen. Bedrijven kunnen investeringen die in het belastingjaar 2009 plaatsvinden in twee jaar afschrijven, dus maximaal 50% in 2009 en 50% in 2010.

Deze willekeurige afschrijving is een tijdelijke maatregel die geldt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De belangrijkste uitzonderingen zijn: gebouwen, woonschepen, bromfietsen, motorrijwielen, personen-auto’s, immateriële activa, dieren, wegwerken, en bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden. Zeer zuinige personenauto’s mogen wél willekeurig worden afgeschreven.

Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2012 in gebruik worden genomen.

Investeringsaftrek veilig stellen

Wilt u bepaalde bedrijfsmiddelen waarvoor u ooit investeringsaftrek heeft genoten weer verkopen, dan kan het gunstig zijn om de verkoop uit te stellen tot volgend jaar. Want: bij verkoop binnen 5 jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering heeft plaatsgevonden, moet de aftrek weer geheel of gedeeltelijk worden bijgeteld. Daarna niet meer.

Herinvesteringsreserve benutten

Ga na of u nog dit jaar bedrijfsmiddelen moet aanschaffen, om te voorkomen dat u uw herinvesteringsreserve verspeelt.

Aardige beloningen voor werknemers

Wilt u iets aardigs doen voor uw werknemers, dan zijn daar fiscaal gezien wel mogelijkheden voor. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rijtje.

 

Geschenkenvrijstelling

Werkgevers mogen hun werknemers éénmaal per jaar iets leuks of lekkers geven, zonder dat de werknemer daar belasting over hoeft te betalen. Het maximaal vrijgestelde bedrag is € 70 per persoon, net als vorig jaar. Hierbij dient u uit te gaan van de winkelwaarde van het geschenk, inclusief btw en inclusief de kosten van verpakking en bezorging. De gift hoeft niet gekoppeld te zijn aan een algemeen erkende feestdag.

Als werkgever moet u wel rekening houden met een eindheffing van 20%! Dat is loonbelasting die niet op de werknemer verhaald mag worden.

Werkkamer thuis

U mag bijdragen in de inrichtingskosten van een werkkamer, tot maximaal € 1.815 per werknemer per vijf jaar. Let overigens wel op de aanvullende eisen die de wet hierbij stelt.

Loon in natura

Sommige vormen van loon in natura kunnen fiscaal aantrekkelijk zijn. Bijvoorbeeld: een fiets, een ov-kaart, of producten van het eigen bedrijf.

Voor producten van het eigen bedrijf geldt een aantal speciale vereisten, bijvoorbeeld dat per product maximaal 20% korting gegeven mag worden (ten opzichte van de winkelwaarde) en dat de korting per werknemer maximaal € 500 per jaar mag bedragen.

Fiets en bromfiets

Onafhankelijk van het gebruikte vervoermiddel geldt een belastingvrije vergoeding van (nog steeds) 19 cent per kilometer. Dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsen en brommers.

Personeelsvereniging

Contributies aan personeelsverenigingen kunnen onbelast worden vergoed. De vereniging moet incidentele activiteiten en ‘ondergeschikte voorzieningen’ organiseren (zoals het sinterklaasfeest), en de deelname moet openstaan voor minstens driekwart van het personeel. Als alleen de dga en/of zijn partner gebruik kunnen maken van de voorzieningen, dan is de contributie belast.

Let op bij de laatste btw-aangifte

Verzorgt u zelf uw btw-aangifte, voorkom dan boetes en rente door bij de laatste aangifte van dit jaar goed op de volgende punten te letten:

 • correctie btw privégebruik personenauto;
 • correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
 • overige correcties, zoals verstrekkingen aan het personeel (denk aan het kerstpakket!), relatiegeschenken, etc.;
 • herziening voorbelasting investeringsgoederen.

Btw besparen bij verkoop bedrijfspand

Stel dat u in de afgelopen tien jaar een nieuw bedrijfspand heeft laten bouwen waarvoor u destijds btw-aftrek heeft gekregen. Als u dat pand rond deze tijd wilt verkopen, waarbij de verkoop is vrijgesteld van btw, dan kunt u de verkoop het beste uitstellen tot ná 31 december 2009 (vooropgesteld dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).

Dat scheelt u een extra btw-afdracht. Want gedurende negen boekjaren volgend op het boekjaar waarin u het pand bent gaan gebruiken, geldt de zogenaamde herzieningstermijn. Die houdt in dat u voor elk boekjaar van de resterende herzieningstermijn 10% van de afgetrokken btw weer terug moet geven aan de fiscus.

Belastingplan 2010

Prinsjesdag leverde een tsunami aan fiscale voorstellen en plannen. Kracht van wet hebben ze (grotendeels) nog niet, maar het is toch goed om u nu alvast voor te bereiden op datgene wat er mogelijk gaat gebeuren. Wat moet u nog doen in 2009? En wat kunt u beter nog even uitstellen?

Woning

 • Het lage btw-tarief op schilder- en stukadoorswerk voor woningen van minstens vijftien jaar oud gaat ook gelden voor woningen die nog maar twee jaar oud zijn (of ouder natuurlijk). U kunt nu al van de maatregel profiteren omdat deze versoepeling al in werking is getreden op 15 september 2009.
 • De verkoop van woningen verloopt tegenwoordig niet vlot. Een mogelijke optie is om de woning tijdelijk te verhuren. Hierdoor gaat de woning over naar het box 3 regime en kan de hypotheekrente niet meer voor aftrek in box 1 in aanmerking komen. Het kabinet komt de huiseigenaren die hun te koop staande woning tijdelijk willen verhuren tegemoet. Een tijdelijke maatregel zorgt ervoor dat na de verhuurperiode van de te koop staande voormalige eigen woning weer aanspraak kan worden gemaakt op hypotheekrenteaftrek. Voorwaarde hiervoor is dat wanneer niet zou zijn overgegaan tot tijdelijke verhuur de hypotheekrenteaftrek nog mogelijk zou zijn geweest. De maatregel geldt alleen als de verhuur aanvangt op of na 1 januari 2010. Onder voorwaarden geldt de regeling ook voor tijdelijke verhuur aangevangen in 2008 of 2009. Per 1 januari 2012 geldt weer de huidige regeling.

Auto

 • Denk eens na over de aanschaf van een elektrische auto als u aan iets nieuws toe bent. Vanaf volgend jaar is de bijtelling slechts 0 (nul!) procent.
 • Rijdt u rond in een opgevoerde groene auto (bijtelling van slechts 14%)? Gauw terugbrengen in de originele staat, want vanaf 2010 kunt u een naheffing verwachten.

Ondernemen

 • Gaat u uw onderneming staken? Even wachten tot 2010 kan geen kwaad. De mkb-winstvrijstelling gaat namelijk omhoog van 10,5% naar 12%. Dat levert dus een korting (ook over de stakingswinst) van 1,5%. Staak uw bedrijf niet op 1 of 2 januari 2010, want fiscaal wordt dat nog afgehandeld in 2009.
 • Ondernemers die het urencriterium niet halen, én bepaalde resultaatgenieters (bijvoorbeeld degenen die een pand verhuren aan hun BV) hebben vanaf 2010 recht op de mkb-winstvrijstelling. Niet stoppen in 2009 dus, maar nog even wachten.

Investeren

 • In 2010 zal de investeringsaftrek stevig verhoogd worden. Bovendien hebt u vanaf volgend jaar geen last meer van een terugval in de premie, als u meer investeert dan een bepaald bedrag. Of u nog in 2009 moet investeren of dat even wachten voordeliger is, verschilt van geval tot geval, maar doorgaans is even wachten voordeliger.