Some image
  

Fiscus gaat bankrekening wanbetaler leegplukken

De belastingdienst gaat volgend jaar een proef instellen waarbij de belastingschuld van een wanbetaler van zijn bankrekening gehaald kan worden.

 

Vanaf 2009 kan de belastingdienst beslag leggen op bankrekeningen van burgers met een belastingschuld. Voordat de belastingdienst mag overgaan tot het “leegplukken” van bankrekeningen, moet de burger een aanmaning en dwangbevel hebben ontvangen en genegeerd. In dat geval mag de fiscus een kwartaal lang maximaal 1.000 euro per maand van de bank- of girorekening halen.

Banken

Via een aanpassing in de Invorderingswet worden banken verplicht mee te werken aan een vordering van de belastingdienst en de belastingaanslag uit het banktegoed van de belastingplichtige te betalen.De belastingdienst wil hierdoor het innen van schulden sneller, eenvoudiger en goedkoper maken. Nu is het nog zo dat de fiscus schulden slechts mag innen door beslaglegging op goederen van de schuldenaar.

Let op!

Vanaf 2009 gaat de belastingdienst geld van uw rekening halen als u niet reageert op hun aanmaningen en dwangbevelen. Zorg dus dat u op tijd betaalt.