Some image
  

Geen DigiD voor bedrijven in 2010!

Vanaf 1 april 2010 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van DigiD voor bedrijven. Dit besluit is genomen door het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de KvK en ‘GBO.Overheid’.

 

Met DigiD voor bedrijven kunt u terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen. DigiD voor bedrijven wordt centraal beheerd en gefinancierd door ‘GBO.Overheid’, waarbij gebruik wordt gemaakt van de database van de KvK. Vanaf 1 april 2010 houdt DigiD voor bedrijven op te bestaan.

DigiD-opvolger in 2010

Er wordt momenteel gewerkt aan een structurele oplossing voor het authenticeren van bedrijven.
De opvolger van de DigiD voor bedrijven, het programma eHerkenning voor Bedrijven dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt ontwikkeld, is naar verwachting pas in de tweede helft van 2010 beschikbaar.

Tussenoplossing onbekend

Er is vooralsnog onbekend waar u terecht kunt voor de periode vanaf 1 april 2010 tot dat eHerkenning operationeel is. Wel wordt er al druk gezocht naar een oplossing waarbij het streven is naar slechts één overgang voor bedrijven.

Let op!

Vanaf heden kunt u zich niet meer aanmelden voor DigiD voor bedrijven. U moet wachten tot de opvolger beschikbaar is. Indien u al aangemeld bent kunt u tot 1 april 2010 gebruik blijven maken van DigiD voor bedrijven.