Some image
  

Nieuws Archief

Op deze pagina kunt u een overzicht van alle berichten in het nieuwsarchief terugvinden.

Zoeken op:

6 februari 2015 - Nieuwsbrief 2 februari 2015

                        Nieuwsbrief                         02                                         Geachte relatie,                                             Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief van februari 2015. Zoals u van ons gewend bent houden wij u met deze nieuwsbrief op … lees meer


2 januari 2015 - Regelgeving ontslag payrollwerknemers wijzigt

  Hebt u medewerkers via een payrollorganisatie, dan kunt u hier vanaf 1 januari niet zonder meer van af! Met ingang van 1 januari 2015 gelden namelijk nieuwe ontslagregels voor … lees meer


2 januari 2015 - Correcties sieren laatste btw-aangifte van het jaar

De laatste btw-aangifte voor 2014 komt er al weer bijna aan. In deze aangifte moet u rekening houden met wellicht enkele eindejaarscorrecties, zoals voor het privégebruik van de auto van … lees meer


9 december 2014 - Verruimde betalingstermijn voor de belastingaanslag 2014

Ontvangt u volgend jaar een aanslag inkomstenbelasting over 2014 met een te betalen bedrag, dan heeft u ruim vijf maanden de tijd om dit bedrag aan de Belastingdienst te betalen. … lees meer


3 december 2014 - Fiscale eenheid aangaan of verbreken

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s dan is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting een overweging waard. Naast voordelen zijn er echter ook nadelen. Wenst u een fiscale eenheid aan te … lees meer


26 november 2014 - Ga aan de slag met dossieropbouw

Vanaf 1 juli 2015 kunt u een medewerker pas ontslaan als u een gedegen dossier kunt laten zien. Dossieropbouw kost tijd. Wacht er dus niet mee tot 1 juli 2015 … lees meer


26 november 2014 - De fiscale regels van het kerstpakket

Met het einde van het jaar in zicht, breekt ook de tijd van de kerstpakketten weer aan. Nu kan dit eindejaarsgeschenk aan uw personeel wel fiscaal vriendelijk, maar niet belastingvrij. … lees meer


25 november 2014 - Salarisverhoging voor de dga

De regels voor het gebruikelijk loon worden aangescherpt per 1 januari 2015. Dat betekent in de meeste gevallen een verplichte salarisverhoging voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). De Tweede Kamer heeft onlangs … lees meer


20 november 2014 - Personeelsfonds is ook in de WKR fiscaal voordelig!

Een werkgever kan ook onder de werkkostenregeling nog steeds belastingvrij bijdragen aan een personeelsfonds. De uitkeringen aan werknemers uit dit fonds blijven dan ook belastingvrij. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. … lees meer


11 november 2014 - Fitness van de zaak ook onder de werkkostenregeling soms onbelast

Past u nog het ‘oude’ systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden onbelast fitness vergoeden of verstrekken aan uw personeel. Vanaf 1 januari 2015 … lees meer


11 november 2014 - Verplichte scholing voor uw werknemer

Vanaf 1 juli 2015 bent u wettelijk verplicht te investeren in scholing van uw werknemers. Het gaat hier om een nadere invulling van ‘goed werkgeverschap’. U moet uw werknemer in … lees meer


7 november 2014 - Aanscherping van de ketenregeling

U kunt minder lang werknemers op basis van een tijdelijk dienstverband laten werken. Dat is het gevolg van de aanscherping van de ketenregeling per 1 juli 2015. Het is zinvol … lees meer


7 november 2014 - Werkkostenregeling 2015: aanpassing van de arbeidsvoorwaarden

Wat betekent de invoering van de werkkostenregeling voor de arbeidsvoorwaarden van mijn medewerkers? Moeten deze gewijzigd worden en hoe pak ik dat aan?   Bij de invoering van de werkkostenregeling, … lees meer


5 november 2014 - Veranderingen op komst in de bijtellingscategorieën

Maakt u gebruik van een auto van de zaak, dan geldt voor u een bijtelling wanneer u op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt. Hoe lager … lees meer


4 november 2014 - Mag een proeftijd in een arbeidscontract na 1 januari 2015?

Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer opnemen in arbeidscontracten voor zes maanden of korter. Zorg dus dat u uw arbeidscontracten aan de nieuwe regels van de Wet … lees meer


28 oktober 2014 - Regels voor concurrentiebeding wijzigen

De regelgeving voor het concurrentiebeding verandert per 1 januari 2015. Het is van belang hier nu al alert op te zijn en uw arbeidscontracten aan te passen zodat deze voldoen … lees meer


15 oktober 2014 - Eindejaarstips 2014

Eindejaarstips 2014 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u … lees meer


15 oktober 2014 - Personeelskorting in de werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling voor iedere werkgever. Het is dan over en uit met het ‘oude’ systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Kunnen uw … lees meer


10 oktober 2014 - Verzekeringen? Geen cent te veel!

Check met regelmaat uw verzekeringsportefeuille. U wilt per slot van rekening niet te veel betalen voor uw bedrijfsverzekeringen. Zeker met het oog op de assurantiebelasting op verzekeringen die per 2013 … lees meer


9 oktober 2014 - Belastingdienst komt u tegemoet bij verkeerde keuze voor verliesverrekening

Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel. Hierdoor was het mogelijk bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te verrekenen met belastbare winsten uit de drie voorafgaande jaren. … lees meer


1 oktober 2014 - Onbelaste dividenduitkering bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen

Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd, dan hoeft u hierover op verzoek geen belasting te betalen. Voor het onbelast uitkeren van dividenden aan erfgenamen gelden wel enkele … lees meer


1 oktober 2014 - Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto

Overweegt u de aanschaf of het leasen van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2015 fiscaal voordelig rijden? Dan loont het de moeite om nog dit jaar uit … lees meer


30 september 2014 - Scholingsvoucher bij in dienst nemen oudere werkloze

Neemt u een ‘oudere’ werkzoekende met een ww-uitkering in dienst en heeft deze scholing nodig om zijn functie goed te kunnen uitoefenen, dan kunt u gebruik maken van een scholingsvoucher. … lees meer


26 september 2014 - Let op de aanzegtermijn

U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 in werking treedt. En voordat u het weet, is het al zover. Dat betekent … lees meer


24 september 2014 - VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen

De huidige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft zijn langste tijd gehad. De verklaring gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffingen. De aanvraag van een beschikking gaat straks via … lees meer


19 september 2014 - Prinsjesdag 2014: werkkostenregeling definitief

Op Prinsjesdag is nogmaals bevestigd dat de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 definitief wordt ingevoerd. Werkgevers konden al vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling, in … lees meer


17 september 2014 - Maatregelen Prinsjesdag op een rij

De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015. … lees meer


12 september 2014 - Uitkering van uw stamrecht in delen

  Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar, dan … lees meer


12 september 2014 - Btw-teruggaaf ook mogelijk op ander bankrekeningnummer

  Wilt u als ondernemer uw btw-teruggaaf door de Belastingdienst laten uitbetalen op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat, dan is dat mogelijk. U moet hiervoor wel een … lees meer


4 september 2014 - Laag btw-tarief voor verbouwing en renovatie woningen verlengd

Er is goed nieuws voor mensen met verbouwplannen. Het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij verbouwing of renovatie van uw woning wordt met een half jaar verlengd. Deze gunstige … lees meer


26 augustus 2014 - Wees op tijd met uw aanvraag WBSO/RDA

Wilt u (ook) vanaf 1 oktober 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Haast is geboden want een aanvraag kan nog worden ingediend via … lees meer


26 augustus 2014 - Btw-teruggave buitenland? Wees op tijd met uw aanvraag!

Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2013 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw in de regel terugvragen. Dan moet u er wel op tijd … lees meer


22 augustus 2014 - Werktijdverkorting voor bedrijven getroffen door Russische boycot

Diverse Nederlandse bedrijven hebben veel last van de Russische boycot van EU-goederen, zoals groente, fruit, vlees, vis en zuivel. Geldt dat ook voor u en heeft u door de boycot … lees meer


22 augustus 2014 - Wees op tijd met uw aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en is deze vervangen door een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren. Biedt u binnen uw bedrijf praktijkleerplaatsen en werkleerplekken … lees meer


18 augustus 2014 - WKR en gezondheid

  Met ingang van 2015 wordt de WKR aangepast en zal vanaf dat moment (aanpassingen in Belastingplan 2015) verplicht gelden voor alle werkgever. Als gevolg hiervan gaan werkgevers wellicht minder … lees meer


18 augustus 2014 - Controles Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA)

 Vóór 2014 bestond de mogelijkheid om een korting te claimen voor werknemers die bepaalde aangewezen soorten van onderwijs genoten. Deze regeling is per 2014 afgeschaft en vervangen door een Subsidie … lees meer


18 augustus 2014 - Belastingvrije vergoedingen reisbesluiten beperkt!

Op grond van de reisbesluiten mocht u aan uw werknemer voor verblijfkosten aansluiten bij de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis. De bedragen op basis van deze regeling waren belastingvrij, zonder … lees meer


18 augustus 2014 - VAR-verklaring 2014 ook geldig in het eerste deel van 2015

Voor het jaar 2015 moet u uw VAR-verklaring aanvragen via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt. Een wetsvoorstel hiertoe wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden. Voor huidige … lees meer


25 juli 2014 - Einde verruimde termijn in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop

De tijdelijk verruimde termijn van 36 maanden in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of een pand loopt ten einde. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van … lees meer


25 juli 2014 - Aangescherpte regels voor vrijwillige AOW-inkoopverzekering

Wanneer u enkele jaren buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan bent u wellicht in die periode niet verzekerd geweest voor de AOW. Dat betekent dat u vanaf uw AOW-leeftijd … lees meer


22 juli 2014 - Dien een voorstel in voor de Milieu- of Energielijst

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2015. Investeert u in bedrijfsmiddelen die … lees meer


22 juli 2014 - Verbouwen met voordeel

Heeft u verbouwplannen aan uw woning, stel deze dan niet langer uit. Dit jaar levert u dat nog een flinke besparing op. Tot en met 31 december 2014 geldt namelijk … lees meer


15 juli 2014 - Extra financieringsruimte voor ondernemers

Voor veel ondernemers is het aantrekken van financiering nog steeds problematisch. Het kabinet kondigde daarom deze week aanvullende financiële maatregelen aan om het eigen vermogen van ondernemers te versterken, het … lees meer


8 juli 2014 - Veranderingen in de werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast en vereenvoudigd met als doel de huidige bezwaren zoveel mogelijk weg te nemen en de uitvoerbaarheid aanzienlijk te verbeteren. Daarmee is de … lees meer


4 juli 2014 - Uitbreiding mogelijkheden energiebespaarlening

Sinds 21 januari 2014 kunt u als woningeigenaar met de nieuwe energiebespaarlening relatief goedkoop investeren in een energiezuiniger huis. Zo kunt u met de lening diverse energiebesparende maatregelen financieren, zoals … lees meer


3 juli 2014 - Meer arbeidskansen voor mensen met een beperking

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 1 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet. Deze wet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te bieden op … lees meer


1 juli 2014 - Nieuwe financieringswijzer voor mkb

Nog steeds is het voor bedrijven in het midden-en kleinbedrijf (mkb) lastig om geld te lenen bij een bank en leidt het aantrekken van financiering vaak nog tot problemen. Speciaal … lees meer


25 juni 2014 - Aantal kindregelingen fors omlaag in 2015

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met de Wet hervorming kindregelingen. Hiermee gaat het aantal tegemoetkomingen voor ouders met kinderen fors omlaag. Van de tien bestaande kindregelingen … lees meer


24 juni 2014 - Ruim baan voor de vakantiewerker

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. De komende tijd gaan dan ook veel jongeren weer op zoek naar een vakantiebaantje. Ieder jaar brengt het ministerie van Sociale … lees meer


24 juni 2014 - Zonder bijtelling ook geen aftrek eigen bijdrage

Wanneer een werknemer een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de auto van de zaak, dan vermindert deze eigen bijdrage de bijtelling. Wat nu als uw werknemer wel een … lees meer


17 juni 2014 - Let op vervaltermijn bij vakantiedagen!

Sinds 1 januari 2012 is er het een en ander gewijzigd in de vervaltermijnen van vakantiedagen. Hebben uw werknemers nog wettelijke vakantiedagen over van 2013, dan is dit een aandachtspunt. … lees meer


11 juni 2014 - De belangrijkste arbeidsmarkthervormingen op een rij!

Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww-duur. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet werk … lees meer


10 juni 2014 - Betere bescherming voor de flexwerker met een half jaar uitgesteld

Een aantal maatregelen om werknemers met flexibele contracten beter te beschermen gaan niet in per 1 juli aanstaande, maar pas op 1 januari 2015. Dat heeft minister Asscher van Sociale … lees meer


10 juni 2014 - Aftrekbare lijfrentepremies

Normaal gesproken zijn premies voor lijfrenten alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Wilt u dus een lijfrentepremie in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 in aftrek brengen, dan … lees meer


3 juni 2014 - Ook reisaftrek zonder plaatsbewijzen

Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de … lees meer


30 april 2014 - Gratis veiligheidsscan voor ‘kleine’ bedrijven

Sinds 15 april 2014 is de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven opnieuw van start gegaan. Ook dit jaar is er budget beschikbaar gesteld om ondernemers te steunen bij het verbeteren van … lees meer


30 april 2014 - Wees op tijd met uw aanvraag WBSO/RDA!

Wilt u (ook) vanaf 1 juli 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Een aanvraag kunt u indienen tot en met 31 mei 2014, … lees meer


25 april 2014 - Tijdelijk tariefvoordeel bij dividenduitkering

Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, dan is dit jaar bij uitstek een geschikt moment voor een dividenduitkering. Het tarief in … lees meer


25 april 2014 - Afspraken over uw bewaarplicht

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Soms geldt zelfs een langere fiscale bewaartermijn, maar wist u dat u met de Belastingdienst ook afspraken kunt … lees meer


22 april 2014 - Stappenplan werkkostenregeling

Bent u al over op de werkkostenregeling of maakt u nog gebruik van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers? De afgelopen jaren heeft u nog mogen … lees meer


22 april 2014 - Hogere ‘ziektewetpremie’ voor terugkerende eigenrisicodrager

Keert u als werkgever na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) terug naar het UWV, dan moet u per 1 januari 2015 mogelijk rekening houden met een hogere … lees meer


15 april 2014 - Nieuwe regeling voor buitenlandse belastingplichtigen

Woont u buiten Nederland en heeft u inkomsten uit of bezittingen in Nederland, dan kunt u mogelijk kiezen om voor de inkomstenbelasting als een binnenlandse belastingplichtige te worden behandeld. Dat … lees meer


9 april 2014 - Uitstel van betaling bij betalingsproblemen

Heeft u als ondernemer een belastingaanslag ontvangen, maar kunt u deze door betalingsproblemen niet op tijd betalen, dan kan de Belastingdienst u uitstel van betaling verlenen. In totaal zijn er … lees meer


2 april 2014 - Investeringsaftrek vergeten? Herstel is mogelijk!

Speciaal voor ondernemers die per abuis in hun aangifte vergeten te kiezen voor toepassing van de investeringsaftrek, is er een herstelmogelijkheid. Doet u binnen vijf jaar na afloop van het … lees meer


2 april 2014 - Hypotheekrenteaftrek ook bij vruchtgebruik woning

Heeft u als erfgenaam het vruchtgebruik van een woning, dan bent u niet de eigenaar, maar u woont er wel in. Eigenaar krachtens erfrecht is diegene die het zogeheten bloot … lees meer


25 maart 2014 - Invoering depotstelsel tot nader order uitgesteld

Vanaf 1 juli 2014 zou het bestaande g-rekeningenstelsel gefaseerd worden vervangen door een depotstelsel. De Belastingdienst heeft echter onlangs bekend gemaakt dat de geplande invoering van het depotstelsel niet zal … lees meer


25 maart 2014 - Corrigeer een onjuiste btw-aangifte vóór 1 april!

Moet uw btw-aangifte van 2013 nog worden gecorrigeerd of moet de btw-balanspost van 2013 nog worden aangegeven, doe dit dan vóór 1 april 2014. U voorkomt hiermee dat u belastingrente … lees meer


24 maart 2014 - Aandachtspunten bij controle aangifte inkomstenbelasting

De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt op welke punten de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra zal worden gecontroleerd. Ieder jaar kondigt de Belastingdienst wel wat speerpunten aan. Service- en controlethema’s Voor … lees meer


24 maart 2014 - Maak op tijd bezwaar tegen de crisisheffing

Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan bent u een werkgeversheffing hoge lonen (crisisheffing) verschuldigd van 16% over dit meerdere. … lees meer


18 maart 2014 - Wijziging Horeca CAO

  Geachte Relatie,   Per 31 december 2013 (met een uitwerktijd tot 1 april 2014) is de Horeca CAO niet langer van kracht. Daarnaast is een aantal wettelijke regelingen aangepast. … lees meer


12 maart 2014 - Update pensioenperikelen

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd. Aan de Eerste … lees meer


12 maart 2014 - Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!

De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra controleren op aftrekposten. Eén van die aftrekposten is de giftenaftrek. Omdat dit een speerpunt is treft u hieronder wat aandachtspunten voor de … lees meer


12 maart 2014 - Eerder ontslag voor de oudere werknemer

Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking, maar de … lees meer


26 februari 2014 - Pas op! Valse e-mails Belastingdienst in omloop

De Belastingdienst waarschuwt dat er op dit moment diverse valse e-mails in omloop zijn. Burgers en bedrijven wordt geadviseerd om deze e-mails niet te openen, maar direct weg te gooien. … lees meer


25 februari 2014 - Schenking ontvangen? Doe op tijd aangifte!

Heeft u in 2013 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2014. U riskeert anders … lees meer


25 februari 2014 - Controleer de WOZ-waarde van uw eigen woning

Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Deze WOZ-waarde is niet alleen … lees meer


11 februari 2014 - Onzekerheid rond collectieve procedure schenk- en erfbelasting

De Hoge Raad besliste in november vorig jaar dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag in de schenk- en erfbelasting onderscheid … lees meer


11 februari 2014 - Te laat betaalde lijfrentepremies soms toch aftrekbaar

Betaalt u de premie voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een automatische incasso? Dan kan het zijn dat de premie die eind december 2013 van uw rekening had moeten … lees meer


11 februari 2014 - Voortaan weer betaalde ondersteuning voor eigenrisicodrager Ziektewet

Voortaan weer betaalde ondersteuning voor eigenrisicodrager Ziektewet Het UWV is gestopt met de gratis berekening van het dagloon. Tot 1 februari 2014 kon u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet het … lees meer


11 februari 2014 - Extra bescherming voor de onwetende erfgenaam

Wordt u als erfgenaam geconfronteerd met een onverwachte schuld uit een erfenis, dan kan het zijn dat u deze schuld met uw eigen geld moet betalen. Om u hiertegen beter … lees meer


7 februari 2014 - Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief 02 Geachte relatie, Bijgaand treft u de tweede digitale nieuwsbrief van het jaar 2014 van Van Boekel accountants en adviseurs aan. In deze editie wordt u onder meer geïnformeerd … lees meer


4 februari 2014 - Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens van werknemers

Na een reeks van onderzoeken bij verschillende organisaties blijkt dat bedrijven niet altijd even zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun werknemers. Deze onderzoeken zijn voor het College bescherming persoonsgegevens … lees meer


4 februari 2014 - Aangescherpt beleid rond wijzigen van voorlopige aanslagen

Veel ondernemers en particulieren hebben aan het begin van het jaar alvast een voorlopige aanslag ontvangen. Wellicht wilt u die graag herzien, omdat de Belastingdienst van onjuiste bedragen is uitgegaan. … lees meer


28 januari 2014 - Denk aan uw mededelingsplicht bij S&O-werk

  Heeft u als ondernemer of werkgever in 2013 gebruik gemaakt van de WBSO en wellicht ook van de RDA, dan moet u vóór 31 maart aanstaande de in 2013 … lees meer


28 januari 2014 - Btw-aangifte? Houd rekening met privégebruik zakelijke auto!

  Het is deze maand weer tijd voor de laatste btw-aangifte over het jaar 2013. Zowel de aangifte als de betaling van de btw moeten uiterlijk op 31 januari 2014 … lees meer


21 januari 2014 - Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

Er komt mogelijk een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen, waaronder FNV-Zelfstandigen en ZZP-Nederland, gaan deze nieuwe regeling vormgeven. Details zijn nog niet bekend, … lees meer


21 januari 2014 - Minder sparen voor uw oude dag

Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen gebruik maken van een speciale fiscale faciliteit om te sparen voor de oude dag: de oudedagsreserve. Dit jaar kunt u iets minder van de door … lees meer


3 januari 2014 - Extra voordeel met Energie-investeringsaftrek

Eind december is de energielijst voor 2014 gepubliceerd. Op deze lijst staan meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek. Investeert u in een bedrijfsmiddel wat is … lees meer


3 januari 2014 - Verplichte salarisverhoging voor de dga

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid (gebruikelijkloonregeling). Was het gebruikelijk loon voor … lees meer


24 december 2013 - Neem uw levenslooptegoed met voordeel op

Doet u mee aan de levensloopregeling en was het tegoed op 31 december 2011 € 3.000 of meer, dan heeft u extra voordeel als u het volledige tegoed nog dit … lees meer


24 december 2013 - Extra voordeel met Research & Development Aftrek

Sinds 2012 is er een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten: de Research & Development Aftrek (RDA). … lees meer


17 december 2013 - Doe alleen zaken met een gecertificeerd uitzendbureau

Maakt u regelmatig gebruik van uitzendkrachten in uw bedrijf, zorg er dan voor dat deze afkomstig zijn van een geregistreerd en gecertificeerd uitzendbureau. Zo verkleint u het aansprakelijkheidsrisico en voorkomt … lees meer


17 december 2013 - Profiteer van de versnelde afschrijving in 2013

Heeft u investeringsplannen dan kan het verstandig zijn om hier niet tot 2014 mee te wachten. Investeert u namelijk in de tweede helft van 2013 nog in een nieuw bedrijfsmiddel … lees meer


3 december 2013 - Qredits biedt nieuw mkb-krediet aan

Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen, biedt Qredits vanaf begin november het nieuwe mkb-krediet aan. Heeft u start- of groeiplannen … lees meer


3 december 2013 - Verhoogde schenkingsvrijstelling voor oude restschulden

Op dinsdag 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Belastingplannen voor 2014. Daarbij is een zogeheten amendement aangenomen waardoor de tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 … lees meer


26 november 2013 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet (schenk- en erfbelasting) niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het onderscheid dat de wetgever maakt tussen privé- … lees meer


26 november 2013 - Afdrachtvermindering onderwijs: houd u aan de regels!

  Per 1 januari 2014 komt er een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs. Deze wordt dan vervangen door de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs betekent echter … lees meer


19 november 2013 - Laat uw pensioenovereenkomst aanpassen

Volgend jaar gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog naar 67 jaar en gaat de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag. Deze wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de pensioenregeling van werknemers, … lees meer


19 november 2013 - Laat uw bedrijfsverlies niet verdampen

Heeft u als ondernemer in het verleden een verlies geleden, dan mag u dit verlies verrekenen met winsten behaald in voorgaande of in toekomstige jaren. De regels zijn streng. Een … lees meer


12 november 2013 - Voorkom verrassingen met de stamrechtvrijstelling

Per 1 januari 2014 wordt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten afgeschaft. In een eerdere e-tip (nummer 74) maakten wij hier al melding van. In de praktijk is wat verwarring ontstaan … lees meer


12 november 2013 - Extra voordeel bij het in dienst nemen van een jongere werkloze

Neemt u vanaf volgend jaar een jongere in dienst, dan levert u dat maximaal twee jaar een extra voordeel op. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, introduceert het kabinet namelijk … lees meer


5 november 2013 - Sla nog dit jaar uw slag met een zuinige auto

  Het is momenteel een drukke tijd voor leasemaatschappijen en autobedrijven. Volgend jaar worden de CO2-normen aangescherpt wat ongunstig uitvalt voor de bijtelling van veel populaire automodellen. Heeft u plannen … lees meer


5 november 2013 - Toeslagen en belastingteruggaven straks op één rekeningnummer

  Vanaf 1 december dit jaar stapt de Belastingdienst over op uitbetaling op één rekeningnummer voor belastingteruggaven en toeslagen. Het rekeningnummer moet op uw naam staan. Met deze maatregel hoopt … lees meer


29 oktober 2013 - Eigen woning energiezuiniger met goedkope lening

Onlangs heeft minister Blok de medefinanciers bekendgemaakt van het Nationaal Energiebespaarfonds. Bij dit fonds kunt u als woningeigenaar binnenkort een goedkope lening afsluiten om uw huis energiezuiniger te maken, zodat … lees meer


29 oktober 2013 - Het Kerstpakket: let op de fiscale regels

Elk jaar kunt u als werkgever uw werknemers blij maken met een kerstpakket. Dat kan fiscaal vriendelijk, maar helaas niet belastingvrij. U moet rekening houden met de fiscale spelregels waardoor … lees meer


22 oktober 2013 - Ondernemers krijgen ruimere overheidskredieten

Het ministerie van Economische Zaken heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via overheidskredieten worden uitgebreid. Een aantal bekende kredieten zoals de BMKB en de Garantie Ondernemingsfinanciering … lees meer


22 oktober 2013 - Begrotingsafspraken verzachten de fiscale pijn

De scherpe kantjes van het Belastingplan 2014 zijn er af door het onlangs gesloten begrotingsakkoord, maar de omvang van de bezuinigingen blijft overeind. Dit betekent dat de besparingen ergens anders … lees meer


15 oktober 2013 - Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt!

Ook de Belastingdienst houdt rekening met kosten en milieu. Vanaf 1 januari 2014 ontvangen ondernemers daarom geen aangiftebrief omzetbelasting meer. Ook de acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt. Dit gebeurt al … lees meer


15 oktober 2013 - Belastingvrijstelling alleen voor zeer zuinige auto’s

Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels voor de vrijstelling van de wegenbelasting, officieel de motorrijtuigenbelasting geheten. De vrijstelling geldt per die datum alleen nog maar voor personenauto’s waarvan de … lees meer


7 oktober 2013 - Zelf woninglening geregeld? Meld het aan de Belastingdienst!

  Sluit u een hypothecaire lening voor de eigen woning af bij uw eigen bv of leent u hiervoor geld bij een familielid en wilt u de hypotheekrente opvoeren als … lees meer


7 oktober 2013 - Financiële steun bij werving van oudere werklozen

De overheid heeft enkele subsidies bekendgemaakt waarmee het voor werkgevers en uitzendbureaus/intermediairs aantrekkelijk wordt om oudere werklozen in dienst te nemen c.q. te plaatsen. Werkgevers kunnen rekenen op een scholingsvoucher, … lees meer


1 oktober 2013 - Hardere aanpak niet betaalde wegenbelasting

Wie in Nederland woonachtig is en hier in een auto met een buitenlands kenteken rijdt zonder wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) te betalen, kan binnenkort rekenen op ‘meer controles op de weg’ door … lees meer


1 oktober 2013 - Vermelding btw-nummer op website kan, maar hoeft niet

Twee weken geleden publiceerden wij een E-tip (E-tip 72) over de volgens de Belastingdienst verplichte vermelding van uw btw-nummer op uw website. Na overleg met onder meer onze belangenorganisatie SRA … lees meer


23 september 2013 - PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2014 met bijlage

Van Boekel informeert: Prinsjesdag Beste relatie, Traditiegetrouw worden tijdens de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag, door ons kabinet diverse plannen bekendgemaakt. Veel van deze plannen zijn fiscaal van aard … lees meer


17 september 2013 - Vermeld uw btw-nummer op uw website

Heeft u een verkoopbevorderende website in de breedste zin van het woord? In dat geval bent u verplicht om uw btw-nummer op uw site te vermelden. De Belastingdienst is daar … lees meer


17 september 2013 - IBAN: de tijd gaat dringen!

Per 1 februari 2014 vervallen de vertrouwde Nederlandse rekeningnummers en gaat ons land over op het Europese betalingssysteem SEPA. Rekeningnummers van zowel particulieren als bedrijven worden vervangen door internationale rekeningnummers … lees meer


13 september 2013 - Nieuwsbrief augustus 2013

Nieuwsbrief 08 Geachte relatie, Bijgaand treft u de maandelijkse digitale nieuwsbrief van Van Boekel accountants en adviseurs aan. In deze nieuwsbrief kunt u onder andere lezen over de inkeerregeling voor … lees meer


10 september 2013 - Wees op tijd met uw aanvraag eigenrisicodragerschap ZW

Bent u als werkgever van plan om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (ZW), dan moet u hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Uw aanvraag … lees meer


10 september 2013 - Inkeren tijdelijk zonder boete

Zwartspaarders die schoon schip willen maken, kunnen gebruik maken van een tijdelijke versoepeling van de inkeerregeling. Wie zich vóór 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de Belastingdienst, hoeft geen boete … lees meer


10 september 2013 - Huis kopen? Meer eigen geld nodig!

Huizenkopers moeten de komende jaren steeds meer eigen geld meebrengen. Dit jaar is het hypotheekbedrag wat maximaal geleend kan worden al aangepast tot 105% van de woningwaarde. De komende jaren … lees meer


10 september 2013 - Voorkom Boete en geef achterstallige btw!

Heeft u nog openstaande btw-schulden over voorgaande jaren, geef deze dan zo snel mogelijk door. Waarom? Vanaf deze week intensiveert de Belastingdienst de controles op btw-balansschulden. Het gaat om btw-schulden … lees meer


16 augustus 2013 - Dit jaar nog automatische verlenging VAR

De Belastingdienst zal ook dit jaar rond september de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor 2014 automatisch verstrekken aan diegenen die voldoen aan de voorwaarden. De automatische verlenging van de VAR zou … lees meer


16 augustus 2013 - Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

 Betaalt uw onderneming vennootschapsbelasting, dan heeft u waarschijnlijk aan het begin van het jaar al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ontvangen van de Belastingdienst. Deze aanslag kan te hoog of te … lees meer


30 juli 2013 - Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling

De afdrachtvermindering onderwijs compenseert werkgevers in de loonbelasting als die leerlingen of werknemers begeleiden op weg naar een diploma of promotie. Het voornemen bestaat om de regeling per 1 januari … lees meer


30 juli 2013 - Vraag tijdig uw btw terug bij oninbare vorderingen

Het zijn moeilijke tijden. De betalingstermijnen lopen op en de debiteurenrisico’s zijn misschien wel groter dan ooit. Gelukkig betaalt de Belastingdienst de btw terug als vaststaat dat uw afnemer niet … lees meer


24 juli 2013 - AFM-onderzoek niet van toepassing op ons kantoor

Wellicht heeft u het al in het Financieel Dagblad gelezen. De Autoriteit Financiële Markten heeft een vernietigend oordeel gegeven over de wettelijke controles van kleinere accountantskantoren. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden … lees meer


18 juli 2013 - Afschaffing partnertoeslag AOW

Het kabinet heeft een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de AOW-partnertoeslag voor mensen met hogere inkomens vanaf 2015 in vier jaarlijkse stappen te korten of zelfs af te … lees meer


18 juli 2013 - Uitbreiding kort telefonisch uitstel

Vanaf 2013 kunnen ondernemers ook telefonisch uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is onlangs goedgekeurd dat dit uitstel ook mogelijk is voor … lees meer


11 juli 2013 - Verlies geleden? Verreken dit alvast!

Heeft uw bv in 2011 een winst behaald, maar in 2012 een verlies geleden? Of heeft uw eenmanszaak, vof of maatschap in 2012 een verlies geleden, maar heeft u positieve … lees meer


11 juli 2013 - Schrijf extra af op uw investeringen!

Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2013 tot het einde van 2013 tot 50% afschrijven op nieuwe investeringen. De ministerraad heeft dit besloten met het oog op de economische ontwikkeling.   … lees meer


25 juni 2013 - Werkgever: volg beschikking sectorindeling Belastingdienst

Ontvangt u als werkgever van de Belastingdienst een beschikking met een nieuwe sectorindeling voor de werknemersverzekeringen, dan moet u vanaf de datum die op deze beschikking staat het nieuwe premiepercentage … lees meer


25 juni 2013 - Onzekere plannen over zwaardere lasten dga

Begin deze week is de commissie Van Dijkhuizen met voorstellen gekomen om het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger en rechtvaardiger te maken. Dat doet zij door de lasten budgetneutraal onder  ondernemers … lees meer


25 juni 2013 - Werkgever: controleer brief over ZW-uitkering aan flexwerkers

Per 1 januari 2014 krijgt u als werkgever te maken met hogere kosten wanneer een zogeheten vangnetter (flexwerker) ziek wordt. Heeft Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in 2012 Ziektewet-uitkeringen toegekend aan één … lees meer


25 juni 2013 - Overheid serieus alternatief voor ondernemingsfinanciering

De banken blijven zuinig met hun kredieten aan het bedrijfsleven. Onlangs stond de Europese Centrale Bank in de krant met het nieuws dat het steunprogramma rond mkb-financiering moest worden afgeblazen. … lees meer


17 juni 2013 - Van Boekel neemt Belkom & Burgers over

woensdag 12 juni 2013 Het Tilburgse Van Belkom & Burgers Accountants is overgenomen door Van Boekel accountants en adviseurs uit dezelfde stad. Volgens een persverklaring hebben “ervaringen op persoonlijk vlak … lees meer


31 mei 2013 - Pensioengevaar bij echtscheiding

Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat scheiden, dan heeft dit ook grote gevolgen voor het pensioen dat u heeft opgebouwd. Helemaal als het gaat om een pensioen in eigen beheer. … lees meer


21 mei 2013 - Minimumloon per 1 juli 2013 omhoog

Per 1 juli 2013 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. U bent als werkgever verplicht om minimaal dit minimumloon uit te betalen aan uw werknemers. Bovendien schrijft de Belastingdienst … lees meer


19 april 2013 - Minder administratieve rompslomp ….

E-tip 28: Minder administratieve rompslomp voor commissaris met lage vergoeding   Iedere commissaris van een bedrijf is vanaf 1 januari 2013 btw-plichtig. De goedkeuring dat heffing van btw achterwege kan … lees meer


9 april 2013 - Werkgevers gewaarschuwd: arbeidsongevallen meteen melden

Als werkgever hangt u een forse boete boven uw hoofd wanneer u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet meteen doorgeeft aan de Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW geheten).   Sinds 1 januari 2013 … lees meer


9 april 2013 - Kinderopvangtoeslag 2012 en 2013 alsnog aan te vragen!

Goed nieuws voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en dit nog niet hebben aangevraagd. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namelijk besloten dat de toeslag voor 2012 … lees meer


15 maart 2013 - De Exportcheck: heeft u zich goed voorbereid?

  Wilt u als exporterende mkb-ondernemer meer zekerheid krijgen over uw exportplannen, doe dan de digitale exportcheck. Sinds kort staat op de website van Agentschap NL een online vragenlijst waarmee … lees meer


12 maart 2013 - Tijd om uw huis te laten opknappen!

Vanaf 1 maart jl. kunt u als woningeigenaar fors besparen op bijvoorbeeld een installateur, aannemer, bouwbedrijf of hovenier. Vanaf deze datum is er tijdelijk een tariefsverlaging ingegaan voor de btw … lees meer


12 maart 2013 - Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld

De verplichte invoering van de werkkostenregeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2015. Dat heeft staatssecretaris Weekers van Financiën vandaag bekendgemaakt. U krijgt dus nog één jaar extra de tijd om … lees meer


8 maart 2013 - Nieuwsbericht Werkkostenregeling| 08-03-2013

Geachte relatie, In het recente verleden hebben wij u reeds vaker geïnformeerd over de werkkostenregeling. Deze regeling behelst een volledige wijziging van het huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen aan … lees meer


1 maart 2013 - verlaagd btw-tarief voor renovatie en verbouwing van woningen

Geachte relatie,   Zoals bekend hebben diverse regeringspartijen onlangs een akkoord bereikt over een aantal maatregelen ter stimulering van de woningmarkt en de bouwsector. Onderdeel van dit akkoord is een … lees meer


27 februari 2013 - Wat als uw werknemer ziek wordt?

E-tip 14: Wat als uw werknemer ziek wordt?   Iedereen wordt weleens ziek en zo ook uw werknemer. In dat geval heeft hij of zij gewoon recht op loon. Maar … lees meer


27 februari 2013 - Maak bezwaar tegen de werkgeversheffing hoge lonen

E-tip 13: Maak bezwaar tegen de werkgeversheffing hoge lonen   Bedroeg het loon van één of meer van uw werknemers vorig jaar meer dan € 150.000, dan moet u volgende … lees meer


19 februari 2013 - Nieuwe maatregelen om de woningmarkt …

E-tip 12: Nieuwe maatregelen om de woningmarkt los te trekken   Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft een akkoord gesloten met de oppositie over de woningmarkt. De bedoeling is … lees meer


19 februari 2013 - ‘Inspecteer’ uw eigen werkomstandigheden

E-tip 11: ‘Inspecteer’ uw eigen werkomstandigheden   De overheid wil ondernemers stimuleren dat zij zoveel mogelijk uit zichzelf de wet- en regelgeving volgen en vooral op een juiste manier toepassen. … lees meer


13 februari 2013 - Bouwrente bij nieuwbouwwoning blijft aftrekbaar

Wie een nieuwbouwwoning koopt, betaalt vaak bouwrente. Door de gewijzigde regels per 1 januari van dit jaar voor nieuwe hypotheken was het even onduidelijk of de bouwrente nog wel aftrekbaar … lees meer


13 februari 2013 - Subsidie voor de schone bestelauto

Heeft u een nieuwe bestelauto voor het bedrijf nodig, overweeg dan eens een ‘schone’ bestelauto. U komt dan mogelijk in aanmerking voor de nieuwe subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s. Hier … lees meer


5 februari 2013 - Gratis veiligheidsscan voor ‘kleine’ bedrijven

E-tip 8: Gratis veiligheidsscan voor ‘kleine’ bedrijven   Hoe veilig is uw bedrijf en kunt u de veiligheid vergroten? Vanaf dit jaar is er een nieuwe aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven. … lees meer


5 februari 2013 - Bijtelling auto: hanteert u de juiste waarde?

E-tip 7: Bijtelling auto: hanteert u de juiste waarde?   Een werknemer die de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt te maken met een bijtelling tenzij hij op … lees meer


22 januari 2013 - Fiscaal voordeel voor de milieubewuste ondernemer

De milieulijst en de energielijst voor 2013 zijn gepubliceerd. Investeert u in een bedrijfsmiddel dat op één van deze lijsten voorkomt, dan levert u dat een extra investeringsaftrek op. Hierdoor … lees meer


22 januari 2013 - Betalingsproblemen? …

Wanneer u als ondernemer betalingsproblemen heeft, kunt u onder omstandigheden uitstel van betaling krijgen voor uw belastingschulden. Vanaf dit jaar hanteert de Belastingdienst een soepeler uitstelbeleid.   Kort uitstel van … lees meer


27 december 2012 - Eigen woning: twee versoepelingen blijven in stand

Er gaat de komende tijd veel veranderen op het gebied van de eigen woning. De fiscale behandeling van de eigen woning wordt flink herzien. Met enige regelmaat hebben wij hier … lees meer


27 december 2012 - Eén loonbegrip zorgt voor de nodige veranderingen

  Per 1 januari 2013 komt er één loonbegrip voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): het uniforme loonbegrip. Het loonstrookje wordt voor uw … lees meer


18 december 2012 - Nieuwe btw-factureringsregels vanaf 1 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe btw-factureringsregels gelden. Naast alle gegevens die u nu al verplicht bent te vermelden op uw facturen, zijn er een aantal versoepelingen en wijzigingen. … lees meer


18 december 2012 - Voorkom een restschuld op uw huis!

E-tip 49: Wanneer uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw huis, dan loopt u de kans om bij een toekomstige verkoop van uw huis met een restschuld te … lees meer


10 december 2012 - E-tip 47: Toeslagen aan banden

E-tip 47: Toeslagen aan banden  Nederland moet fors bezuinigen en dat heeft ook gevolgen voor de toeslagen die u mogelijk ontvangt. Op het gebied van de toeslagen verandert er in … lees meer


10 december 2012 - E-tip 45: Meer duidelijkheid voor ‘levenslopers’

E-tip 45: Meer duidelijkheid voor ‘levenslopers’ Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor deelnemers aan de levensloopregeling. Wat er met de opgebouwde aanspraak gaat gebeuren en … lees meer


27 november 2012 - Belastingplannen 2013

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte II wat wijzigingen aangebracht … lees meer


27 november 2012 - Meer duidelijkheid voor levenslopers

Vitaliteitssparen wordt volgend jaar niet ingevoerd en dat heeft gevolgen voor deelnemers aan de levensloopregeling. Wat er met de opgebouwde aanspraak gaat gebeuren en welke mogelijkheden u heeft, hangt af … lees meer


16 november 2012 - E-tip 44: Laat uw bedrijfsverlies niet lopen!

E-tip 44: Laat uw bedrijfsverlies niet lopen! Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel waardoor het mogelijk was om uw bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te … lees meer


14 november 2012 - Geslaagde informatieavond WKR en de Wet Incassokosten.

  Op 13 en 20 november jl. hebben wij voor onze cliënten een informatieavond georganiseerd over de Werkkostenregeling (WKR). Joris Verhoof,(foto)  belastingadviseur bij Van Boekel accountants en adviseurs heeft op heldere wijze … lees meer


12 november 2012 - Special Eindejaarstips 2012

Special Eindejaarstips 2012 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2012. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal … lees meer


12 november 2012 - E-tip 43

E-tip 43: Advies voor lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering niet langer aftrekbaar De advieskosten voor een lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volgend jaar niet meer aftrekbaar. Nu zitten deze kosten nog vaak versleuteld … lees meer


8 november 2012 - E-tip 42: Regeerakkoord: nieuwe bezuinigingen bekend

E-tip 42: Regeerakkoord: nieuwe bezuinigingen bekend De onderhandelaars van het nieuwe kabinet VVD/PvdA presenteerden op 29 oktober jl. het regeerakkoord. Er zijn eerder al veel (fiscale) maatregelen aangekondigd en daar … lees meer


6 november 2012 - Regeerakkoord: nieuwe bezuinigingen bekend

De onderhandelaars van het nieuwe kabinet VVD/PvdA presenteerden op 29 oktober jl. het regeerakkoord. Er zijn eerder al veel (fiscale) maatregelen aangekondigd en daar komen nu de nieuwe plannen van … lees meer


29 oktober 2012 - E-tip 41: Extra lasten voor de ‘goed betalende’ werkgever

E-tip 41: Extra lasten voor de ‘goed betalende’ werkgever Bedraagt het loon van één of meer van uw werknemers dit jaar meer dan € 150.000, dan moet u als werkgever … lees meer


22 oktober 2012 - Lenen van de bv

  Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) geld in privé nodig, dan kunt u dit ook lenen van uw bv. Of dat al dan niet verstandig is, hangt af van de … lees meer


10 oktober 2012 - Fiscale Tip 38 Forensentaks van de baan

Forensentaks van de baan In een van onze eerdere e-tips berichtten wij u over de plannen voor het invoeren van een zogeheten forensentaks. Op 1 oktober jl. kwamen de onderhandelaars … lees meer


28 september 2012 - Fiscale tip 37

  De hypotheekrenteaftrek: hoe zeker zijn de plannen? Op Prinsjesdag is bekend geworden dat het huidige demissionaire kabinet de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe gevallen wil versoberen. De nieuwe regeling gaat uit … lees meer


24 september 2012 - Fiscale Tip 36 Wat u moet weten over de forensentaks

  Wat u moet weten over de forensentaks   Op Prinsjesdag zijn allerlei bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, zoals het per 1 januari 2013 afschaffen van de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer: in de … lees meer


5 juni 2012 - Nieuw betalingsverkeer vereist veel maatregelen!

Nieuw betalingsverkeer vereist veel maatregelen!   Consumenten en bedrijven moeten vanaf 1 februari 2014 verplicht gebruik maken van een langer rekeningnummer van 18 tekens. Het gaat hier om het zogeheten … lees meer


31 mei 2012 - Assistentie bij bestrijding van leegstand

02-02-2012: Assistentie bij de bestrijding van leegstand.


10 november 2011 - Eindejaarstips 2011

Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie ondernemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips helpen u daarbij. Tips … lees meer


19 juli 2011 - Overdrachtsbelasting tijdelijk naar 2%!

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Met de maatregel wil de staatssecretaris een impuls geven aan de … lees meer


11 juli 2011 - Renteaftrek op overnamefinanciering wordt beperkt!

Het kabinet heeft voorgesteld om een aftrekbeperking voor overnameholdings in te voeren.   Waarom wil het kabinet een beperking op renteaftrek voor overnameholdings? De renteaftrekbeperking is bedoeld om een dam … lees meer


27 juni 2011 - Overgangsregeling verlaagd btw-tarief op verbouwingen

Houdt u zich bezig met de renovatie en herstel van woningen? Dan valt u sinds 1 oktober 2010 onder het verlaagd btw-tarief van 6%. Dit is een tijdelijke crisismaatregel die … lees meer


27 juni 2011 - Einde aan deeltijd-WW, wat nu?

Op 1 juli 2011 stopt de deeltijd-WW, die aanvankelijk is ingevoerd om tijdelijk bedrijven te helpen die in de problemen waren gekomen door de economische crisis.   Maakt u als … lees meer


30 mei 2011 - Maak gebruik van aftrek partneralimentatie!

Betaalt u alimentatie aan uw ex-partner? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belasting. Welke gevolgen dat zijn, is afhankelijk van uw situatie: of u alimentatie betaalt of ontvangt.   … lees meer


30 mei 2011 - Aanvraag verklaring van geen bezwaar binnenkort verleden tijd

Met ingang van 1 juli 2011 heeft u geen last meer van het preventieve toezicht dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie uitoefent bij de oprichting en statutenwijzigingen van rechtspersonen. … lees meer


27 januari 2011 - De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto!

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft de zogeheten Autobrief naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op diverse concrete maatregelen ter stimulering van de zuinige auto.   Uit … lees meer