Some image
  

Personeels- en Salarisadministratie

Gelet op de almaar toenemende complexiteit nemen wij u desgewenst alles uit handen en verzorgen we de gehele personeels- en salarisadministratie van A tot Z, van salarisstrook tot arbeidsrechtelijke kwesties. De salarisadministraties zijn online te bekijken en te muteren. Ook kunt u in de nabije toekomst managementinformatie op maat samenstellen, loonkostenberekeningen uitvoeren en individuele gegevens inzien.

De werkzaamheden van de salarisadministratie bestaan onder andere uit:

  • loonkostenberekeningen;
  • ziek- en herstelmeldingen;
  • het vervaardigen van loonstroken;
  • en het muteren van individuele gegevens.

Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de continu veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, CAO’s en arbeidsrecht.

 

Arbeidsrecht
In de relatie tussen werknemer en werkgever zijn er tal van zaken die goed geregeld moeten worden. Van Boekel accountants en adviseurs adviseert u ten aanzien van;

  • arbeidsvoorwaarden en -contracten;
  • ontslag- en vertrekpremies;
  • concurrentiebeding;
  • reïntegratie;
  • bedrijfsregelingen;
  • pensioenen en dergelijke meer.

U kunt hier de folder ‘Personeels- en Salarisadministratie’ downloaden.