Some image
  

Verlening ouderschapsverlof

De verlenging van het ouderschapsverlof geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2009 gebruik maakt van ouderschapsverlof, ongeacht of de melding bij de werkgever vóór of na 1 januari 2009 is gedaan.

 

Verlenging van ouderschapsverlof (nog) gunstiger

Op het Belastingplan 2009 is in de kamerbehandeling een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Hierbij de is de verlenging van het ouderschapsverlof naar 26 weken nog gunstiger geworden.

Aanvragen ouderschapsverlof

Werknemers die gebruik willen maken van ouderschapsverlof moeten dit bij hun werkgever aanvragen, minstens twee maanden voordat het verlof ingaat. Door deze termijn van twee maanden konden werknemers feitelijk pas 1 maart 2009 van de verlening van het ouderschapsverlof gebruik maken. Om werknemers al vanaf 1 januari 2009 van de verlening gebruik te laten maken, is de regeling verruimd.

Verruiming

De verruiming houdt in dat voor iedereen die vanaf 1 januari 2009 gebruik maakt van ouderschapsverlof een maximale verlofperiode van 26 weken geldt, ongeacht of de melding bij de werkgever vóór of na 1 januari 2009 is gedaan.

Let op!

Wilt u per 1 januari 2009 gebruik maken van ouderschapsverlof, dan hoeft u niet meer met aanvragen te wachten tot 1 januari 2009. Ook als u voor 1 januari 2009 ouderschapsverlof aanvraagt, heeft u per 1 januari 2009 recht op 26 weken. Heeft u al ouderschapsverlof aangevraagd en zou dit verlof op 1 januari 2009 ingaan, dan heeft u ook recht op 26 weken.