Some image
  

Verzoek teruggaaf btw wegens oninbare vorderingen

Als een klant uw factuur niet of niet geheel betaalt en u heeft de btw al aan de belastingdienst afgedragen, dan kunt u via de btw-terugaafregeling deze btw weer van de belastingdienst terugvragen. Dit kan in tijden van recessie van pas komen.

 

De btw die u aan uw afnemers in rekening brengt, moet u aan de belastingdienst voldoen. Als uw afnemer de factuur niet of niet geheel betaalt, heeft u waarschijnlijk al wel btw over deze factuur afgedragen aan de belastingdienst. Deze btw kunt u middels een brief terugvragen van de belastingdienst. Voorwaarde is wel dat u aannemelijk kunt maken dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Er hoeft geen sprake te zijn van een faillissement. Als uw vordering oninbaar is, dient u het teruggaveverzoek binnen een maand na het moment waarop vaststaat dat de afnemer u het verschuldigde bedrag niet meer zal betalen in te dienen. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het belastingkantoor waar u onder valt.

  • Welke gegevens moet u in uw verzoek vermelden: naam en adres van uw afnemer
  • datum- en factuurnummer
  • het niet-betaalde factuurbedrag
  • gegevens waarmee u aannemelijk maakt dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen
  • het bedrag aan btw dat u terugvraagt

Staan deze gegevens ook op de factuur dan kunt u volstaan met het toesturen van een kopiefactuur.

Let op!

Het is niet mogelijk om het teruggevraagde btw-bedrag te verrekenen met uw aangifte omzetbelasting. Over de teruggaaf ontvangt u een afzonderlijke beschikking.