Some image
  

Vpb-tarief voor mkb gaat blijvend omlaag

Op Prinsjesdag 2010 is de verlaging van het vennootschaps-belastingtarief als onderdeel van het Belastingplan 2011 gepresenteerd.

 

Voor de belastingjaren 2009 en 2010 gold al -als crisismaatregel- een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief naar 20% over de eerste €.200.000. De minister van Financiën heeft nu aangekondigd dit tarief blijvend te handhaven.

U betaalt dus vanaf 1 januari 2011 structureel 20% over de eerste €.200.000 winst die uw onderneming boekt. Dit zou een belastingvoordeel voor u kunnen betekenen van €.8.050. Aangezien de kleinere ondernemingen het meest gebaat zijn bij dit gunstige tarief wordt het ook wel het mkb-tarief genoemd.

Let op!

Ook het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting gaat met 0,5% omlaag naar 25%. De verlaging van het toptarief is vooral relevant voor de grotere ondernemingen met een winst hoger dan €.200.000.