Some image
  

Welke fiscale ondernemingsregelingen zijn van toepassing bij een terbeschikkingstelling?

Terbeschikkingstelling (“tbs”)

Heeft u een rentedragende lening verstrekt aan uw eigen bv? Of stelt u bijvoorbeeld een pand ter beschikking aan uw eigen bv? U kwalificeert dan als tbs-genieter en de opbrengsten hieruit moeten in uw aangifte worden verantwoord in Box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Wist u dat dit resultaat wordt bepaald alsof het gaat om een onderneming? U komt dus in aanmerking voor enkele fiscale regelingen uit de ondernemingssfeer. Hieronder volgt een overzicht van de fiscale regelingen waar u als tbs-genieter wel en waar u niet voor in aanmerking kan komen.

Overzicht fiscale regelingen

 

Wel van toepassing bij tbs                          Niet van toepassing bij tbs

Totale winstbegrip                              Willekeurige afschrijvingen
Opstellen balans + resultatenrekening  Investeringsaftrek
Beperking aftrekbare kosten                Bos- en landbouwvrijstelling
Goed koopmansgebruik                      Zelfstandigen-/meewerkaftrek
Afschrijven op bedrijfsmiddelen            Stakingsaftrek
Staking                                             Fiscale oudedagsreserve
Herinvest.- en kostenegalisatiereserve  MKB-winstvrijstelling 12%
Tbs-vrijstelling 12%

Voorbeeld

Het bovenstaande schema wordt verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld:

De heer X bezit 50% van de aandelen in bv X. De heer X bezit een pand in privé. Hij verhuurt dit pand voor een zakelijke huurprijs van € 40.000 per jaar aan de bv. De afschrijving op het pand bedraagt € 2.000. Op het pand rust een hypothecaire lening van € 200.000. Hierover is per jaar € 10.000 rente verschuldigd. Aan verzekeringen en lasten betaald de heer X € 4.000. Tevens heeft de heer X € 3.500 aan onderhoudskosten.

De heer X geeft in Box 1 het volgende aan als resultaat uit overige werkzaamheden:

Huuropbrengst:                                             €   40.000
Af: Afschrijving                      €    2.000
Hypotheekrente               €   10.000
Verzekeringen en lasten   €     4.000
Onderhoudskosten           €     3.500         €   19.500

_________

Opbrengsten                                                  €   20.500

Af: tbs-vrijstelling 12% van € 20.500 =              €     2.460

_________

Belast in Box 1                                              €   18.040

Let op!

Zorg ervoor dat u in uw administratie niet alleen rekening houdt met uw opbrengsten uit het ter beschikkingstellen van vermogen maar ook met uw kosten!