Alsnog btw-teruggave bij aankoop zonnepanelen voor 2013

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad heeft Staatssecretaris Snel besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden en om een teruggaaf kunnen verzoeken.

Er is sprake van een kwalificatie als btw-ondernemer indien een huiseigenaar door middel van geplaatste zonnepanelen opgewekte stroom teruglevert aan het energienet en daarvoor een vergoeding verkrijgt vanuit de energieleverancier.

Sinds 20 juni 2013 bestaat de mogelijkheid om de btw op aanschaf van deze zonnepanelen en installatie terug te vragen bij de belastingdienst. Toenmalig Staatssecretaris Weekers stelde dat kopers van na die datum binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf hun aanvraag moesten indienen. Huiseigenaren die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen hadden aangeschaft, kwamen niet voor deze regeling in aanmerking.

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 15 december 2017 is het echter ook voor huiseigenaren die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft mogelijk om de btw op de aanschaf en installatie terug te vragen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er in de wet geen termijn is opgenomen. Staatssecretaris Snel heeft in reactie op dit arrest op 4 april besloten dat ook deze huiseigenaren betaalde btw kunnen terugvragen, ongeacht het jaar van aankoop.

Heeft u in het verleden zonnepanelen gekocht en bent u nog niet geregistreerd als btw-ondernemer? Wij vragen graag voor u de btw terug!

U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Van Boekel accountants & adviseurs.