Corona update – 1 september 2020 – Steunpakket 3.0

Het kabinet trekt nog eens € 11 miljard uit om bedrijven, instellingen en werkenden door de coronacrisis heen te loodsen. Ditmaal gaat het volgens de ministers “om meer dan overleven”. Daarom is dit nieuwe steunpakket breder en langer dan haar voorgangers.

In dit bericht willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen en belangrijkste wijzigingen in het derde steunpakket ten opzichte van haar voorgangers.

NOW 3.0 (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) – Omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven en instellingen met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober t/m december 2020) moet het omzetverlies – net als nu – minstens 20% zijn. De compensatie van de loonkosten bedraagt dan minimaal 80% in plaats van de huidige 90% van de NOW 2.0

In de tweede (januari t/m maart 2021) en derde periode (april t/m juni 2021) moet het omzetverlies minstens 30, respectievelijk 40% zijn. De compensatie loopt dan af naar maximaal 70%, respectievelijk 60% van de loonkosten. De opslag van 40% op de loonkosten in verband met de werkgeverslasten blijft gehandhaafd.

De belangrijkste wijzigingen
  • NOW 3.0 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden);
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%;
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%;
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. Voorbeelden zijn loonoffers en deeltijdwerken;
  • De strafkorting bij bedrijfseconomisch ontslag verdwijnt;
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.
Voorwaarden NOW 3.0

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

Wanneer aan te vragen?

Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december).

Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.0.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) – Vermogens- en partnertoets

De Tozo blijft gehandhaafd tot 1 juli 2021. Nieuw is de vermogens- en partnertoets: voorwaarde is dat de ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals banksaldi. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding in krijgen via de gemeente.

De Tozo is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.

TVL (Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb) – Naar € 90.000 maar strenger beleid

Ondernemers in specifieke getroffen sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, kunnen tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de TVL. Ook voor de TVL wordt nu de periode tot 1 juli 2021 onderverdeeld in drie periodes van elk drie maanden, waarbij voor elke periode de maximale TVL € 90.000 bedraagt, in plaats van de € 50.000 die gold voor de TVL uit het tweede steunpakket.

Vanaf januari 2021 geldt dat het omzetverlies minimaal 40% in plaats van 30% moet zijn om voor de TVL in aanmerking te komen. Vanaf april 2021 moet het omzetverlies zelfs minstens 45% zijn. Voorwaarde is verder dat een bedrijf per periode van drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten heeft.

Uitstel en aflossen van belastingschulden

Ondernemers en instellingen kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel op 1 januari 2021 af. Het betekent ook dat vanaf 1 januari 2021 met de aflossing van belastingschulden moet worden begonnen. Dit kan gespreid over 24 maanden. In individuele probleemgevallen kan een maatwerkoplossing worden gezocht. Daarvoor is wel een derde-deskundige-verklaring vereist.

Voorts blijft de invorderingsrente tot 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%. De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 echter weer 4% bedragen. Dit geldt ook voor de Vpb, maar slechts tot 31 december 2021. Daarna geldt voor de Vpb weer een belastingrente van 8%.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.