Corona update – 13 november 2020 – Aanvraag NOW 3

Vanaf maandag 16 november 2020 kan bij het UWV de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 3.0 voor de eerste periode worden aangevraagd. De NOW 3.0 is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%).

De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW 3 kent drie tijdvakken:

  • NOW 3.1: van 1 oktober tot 1 januari 2021
  • NOW 3.2: van 1 januari tot 1 juli 2021
  • NOW 3.3: van 1 april tot 1 juli 2021

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of 2, kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

(Afbouw van de ) Tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt in vergelijking met de NOW 2.0 afgebouwd. Voor de eerste periode van drie maanden (oktober tot en met december) bedraagt de tegemoetkoming nog maximaal 80% van de loonsom in plaats van 90% bij de NOW 1.0 en 2.0. Dit maximum krijgt de werkgever bij 100% omzetverlies. Bij geringer omzetverlies wordt de tegemoetkoming evenredig aangepast. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies krijgt u 40% tegemoetkoming.

De steun over de twee aansluitende kwartalen 1 en 2 van 2021 bedraagt 70% respectievelijk 60% van de loonsom.

Opslag 40%

Voor de berekening van de tegemoetkoming komt boven op de loonsom een opslag van 40%. Deze is bestemd voor werkgeverslasten, zoals de premies werknemersverzekeringen en de vakantiebijslag.

Voorschot

Werkgevers krijgen eerst een voorschot van 80% in drie stappen uitbetaald. Dit voorschot is gebaseerd op de loonsom van juni 2020 en op het verwachte omzetverlies. Achteraf wordt de definitieve NOW 3.0 vastgesteld op basis van het werkelijke omzetverlies en de werkelijke loonsom. Het UWV streeft ernaar het eerste deel van het voorschot twee tot vier weken na de aanvraag uit te betalen.

Daling loonsom

U kunt onder de NOW 3.0 uw loonsom iets verlagen zonder consequenties voor de uiteindelijke subsidie. In de eerste periode (oktober tot en met december 2020) kunt u de loonsom laten dalen met 10%, in de tweede periode (januari tot en met maart) met 15%, en in de laatste periode van mei tot en met juni met 20%. De loonsom kan worden verlaagd door natuurlijk verloop, door ontslagen of door werknemers te vragen om een vrijwillig loonoffer.

Inspanningsverplichting

De ontslagboete is bij de NOW 3.0 verdwenen. In plaats daarvan is er een inspanningsverplichting voor werkgevers. Werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW-subsidie krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk- begeleiding.

Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u ondersteunen bij de diverse aanvragen of in voorkomende gevallen de aanvragen namens/voor u verzorgen.

Let op: Er is maar één maand om de aanvraag NOW 3.1 te doen en wel tot en met 12 december a.s.!

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regeling of andere maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met Bart Wolfs, Michiel Beukers (corona@vanboekel.nl) uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.