Corona update – 15 april 2020

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de diverse steunmaatregelen. In deze update geven we u nadere toelichting op versoepelingen in de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).

Eerder berichtten we u al over de verruiming van de TOGS-regeling: ook groothandelsbedrijven, reparatie- en verhuurbedrijven, paramedici enzovoorts komen, mits zij voldoen aan de voorwaarden, in aanmerking voor de eenmalige, belastingvrije subsidie van € 4.000 en kunnen vanaf vandaag (15 april) een aanvraag indienen. Er zijn ten aanzien van deze regeling verdere versoepelingen gekomen.

De vestigingsvereiste is versoepeld. Het volgende citaat uit de Kamerbrief ter verduidelijking: In sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf. Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.

Een andere versoepeling heeft te maken met een eventueel verkeerde verwerking van SBI-codes. Ondernemers die, op basis van hun hoofdactiviteit, menen in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code, kunnen dit melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO zal deze verzoeken dan per geval bekijken op redelijkheid en billijkheid, dan wel toetsen aan de economische activiteit waarmee de onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg van het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.