Corona update – 15 december 2021 – NOW 7, TVL en belastingmaatregelen

Het kabinet ziet gelukkig ook in dat de verscherpte coronamaatregelen van vrijdag 26 november jl. grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en heeft daarom het steunpakket uitgebreid. Zo keert de loonsubsidie NOW (aanvraagperiode 7 (!)) terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Daarnaast is er ook weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het ‘boek’ Belastingen.

Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Deze uitbreiding van het steunpakket komt bovenop de coronasteun die het kabinet op 16 november 2021 aankondigde.

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de werking en aanvraagprocedure inzake deze maatregelen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die tenminste 20 procent omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december weer NOW aanvragen. Het omzetverlies kan maximaal 80% bedragen. De NOW aanvraagperiode 7 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract.

De voorwaarden zijn nagenoeg gelijk aan de voorgaande periode. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85 procent. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Sinds maandag 13 december jl. is het loket geopend.

Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen kunnen een voorschot aanvragen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Het maximale subsidiebedrag dat een mkb-onderneming kan ontvangen wordt 550.000 euro en 600.000 euro voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van 1,8 miljoen euro naar 2,3 miljoen euro nu de Europese Commissie die ruimte biedt. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald vallen eveneens onder het uitstel.

De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul procent (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of andere maatregelen als gevolg het coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met ons coronateam (corona@vanboekel.nl) uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.