Corona update – 19 augustus 2020 | Uitstel belastingbetaling | NOW 2.0

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent uitstel van belastingbetaling en u attenderen op de naderende einddatum voor het aanvragen van NOW 2.0 (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid).

Uitstel van belastingbetaling

Sinds maart is voor ondernemers – die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis – bijzonder uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden beschikbaar voor ongeveer 20 belastingmiddelen en accijnzen. Wanneer bij de aanvraag voor 3 maanden bijzonder uitstel sprake is van een belastingschuld van € 20.000 of meer, wordt gevraagd om een liquiditeitsprognose en een derdenverklaring, waarover we u eerder hebben geïnformeerd.

Einde 3 maanden

Inmiddels is voor veel ondernemers het moment nabij dat de 3 maanden bijzonder uitstel voorbij zijn of dat dit moment snel nadert. Om de ondernemer – maar ook de fiscaal dienstverlener en intermediair – te informeren over de mogelijkheden heeft de Belastingdienst een brief opgesteld. Omdat een eerdere versie van de brief vragen heeft opgeleverd over het in één keer moeten terugbetalen van de openstaande belastingschuld wanneer het bijzonder uitstel is verlopen, is de brief op dit punt verduidelijkt. Ook ondernemers die eerder bericht hebben gekregen van de Belastingdienst over het naderende einde van de 3 maanden bijzonder uitstel van betaling, krijgen een herhaalbrief toegezonden.

Voorstel terugbetaling

In de brief wordt aangekondigd dat ondernemers die gebruik maken van bijzonder uitstel na de zomer een nieuwe brief krijgen met daarin een voorstel om de belastingschuld terug te betalen. Ook wanneer er verlenging van bijzonder uitstel wordt aangevraagd, is het mogelijk om een deel van de belastingschuld of (nieuwe) betalingsverplichtingen te voldoen. De ondernemer wordt geacht nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen wanneer de ondernemer er voor kiest om na de eerste 3 maanden bijzonder uitstel geen verlenging aan te vragen.

Voor de openstaande belastingschuld waarvoor 3 maanden bijzonder uitstel is verleend en voor schulden met een betaaldatum vóór maart 2020, komt zoals gezegd na de zomer een brief met een betalingsvoorstel. Zodra er meer informatie bekend is over bijzonder uitstel of het betalingsvoorstel dat ondernemers na de zomer wordt gedaan, zal de Belastingdienst hierover aanvullend communiceren via www.belastingdienst.nl/coronavirus, forum fiscaal dienstverleners en social media. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over ontwikkelingen hieromtrent.

NOW 2.0

Sinds 6 juli jl. kunnen bedrijven en instellingen een aanvraag indienen voor een verdere tegemoetkoming in de personeelskosten waarbij de overheid tot 90 procent van de loonkosten vergoed, afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf. Bedrijven en instellingen mogen pas NOW 2.0 aanvragen als ze minimaal 20 procent omzetverlies verwachten te lijden. Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus 2020 worden gedaan.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.