Corona update – 19 februari 2021 – NOW Q1 2021 en TVL van start

Werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies boeken van minstens 20% kunnen vanaf heden een tegemoetkoming in de loonkosten NOW aanvragen (tot en met 14 maart 2021). Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen vanaf heden een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. De aanvraagprocedure van de TVL voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, start later.

NOW

De tegemoetkoming is verruimd en bedraagt maximaal 85% van de loonkosten, bij een omzetverlies van 100%. Bij minder omzetverlies wordt ook de tegemoetkoming naar evenredigheid verminderd. Een omzetverlies van bijvoorbeeld 50% levert dus een tegemoetkoming op ter grootte van 42,5% van de loonkosten. Let op! Als u recht heeft op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), telt deze mee als omzet en valt de NOW dus lager uit.

Werkgevers ontvangen eerst een voorschot van 80% op basis van de verwachte omzetdaling. Dit voorschot wordt in drie stappen uitbetaald. Na afloop van de periode wordt het daadwerkelijke omzetverlies vergeleken met de schatting. Het verschil wordt daarna uitbetaald of teruggevorderd.

De overige voorwaarden van de regeling blijven grotendeels ongewijzigd. Zo blijft de opslag voor overige loonkosten 40%, mag de loonsom boetevrij met maximaal 10% dalen, mogen er geen dividenden of bonussen aan directie en bestuur worden uitgekeerd en dient u uw werknemers bij ontslag te stimuleren inzake om- of bijscholing.

TVL

Ondernemers die een omzetverlies van 30% of meer lijden, krijgen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Een toenemend omzetverlies levert dus niet meer tegemoetkoming op, zoals in het vorige kwartaal nog het geval was.

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Uw werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend.

Ondernemers met minstens € 1.500 aan vaste lasten kunnen TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Tot nu toe gold een grens van € 3.000 aan vaste lasten, maar deze is voor het eerste kwartaal van 2021 dus verlaagd.

De TVL is ook niet langer meer afhankelijk van de bedrijfstak. Dit betekent dat vrijwel iedere ondernemer die minstens 30% omzetverlies realiseert, in beginsel recht heeft op de TVL. Ook is de regeling niet langer beperkt tot het mkb. Dit betekent dat ook bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben, TVL kunnen aanvragen.

Ook het minimum en maximum van de TVL stijgen. Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 en het maximum naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en naar € 400.000 voor niet-mkb-bedrijven.

Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u ondersteunen bij de diverse aanvragen of in voorkomende gevallen de aanvragen namens/voor u verzorgen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regeling of andere maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met Bart Wolfs, Michiel Beukers (corona@vanboekel.nl) uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.