Corona update – 21 april 2021 – TVL en onbelast vergoeden vaste reiskosten

Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. Op een aantal vlakken zijn aanvullende subsidievoorwaarden gesteld. Verder is de mogelijkheid om onbelast reiskosten te verstrekken aan werknemers door het kabinet verlengd tot 1 juli a.s.

TVL

Ondernemers die een omzetverlies van 30% of meer lijden, ontvangen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten waarbij de vaste lasten van een onderneming afhankelijk zijn van de sector waarin de onderneming opereert.

Het maximale subsidiebedrag dat een MKB-onderneming per kwartaal kan ontvangen, is verhoogd van € 90.000 naar € 550.000. Wel zijn aanvullende voorwaarden gesteld. Doet u namelijk een aanvraag van € 125.000 of hoger? Dan dient bij de vaststelling extra informatie te worden aangeleverd in de vorm van een accountantsverklaring. Bij de vaststelling wordt gevraagd om de werkelijke omzet van januari tot en met maart 2021 door te geven.

Welke accountantsverklaring u nodig heeft, hangt af van of uw onderneming op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als uw onderneming controleplichtig is, heeft u een zogenaamd ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig. Als uw onderneming niet controleplichtig is, heeft u een zogenaamde ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Verlenging onbelast vergoeden vaste reiskosten

Veel werkgevers betalen nog steeds een vergoeding voor vaste reiskosten aan hun werknemers en houden daar geen belastingen op in. Ook wanneer die werknemers vooral thuiswerken. Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al voor 13 maart 2020 kregen.

Het kabinet verlengt deze maatregel tot 1 juli 2021 omdat er nog steeds werknemers zijn met kosten die te maken hebben met het reizen voor hun werk. Denk hierbij aan werknemers die vaste kosten hebben van de eigen auto of private leaseauto die zij eerder gebruikten voor woon-werkverkeer. Of aan werknemers die ervoor hebben gekozen hun OV-abonnement te verlengen. Sommige werkgevers gebruiken de reiskostenvergoeding ook als een vergoeding voor thuiswerkkosten.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswerken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regeling of andere maatregelen als gevolg het coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met Bart Wolfs, Michiel Beukers (corona@vanboekel.nl) uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.