Corona update – 23 april 2020

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de diverse steunmaatregelen. In deze update geven we u nadere toelichting op de aanstaande verruiming in de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Binnen de huidige regeling is onder andere de mate van omzetterugval bepalend voor de hoogte van de compensatie voor doorlopende loonkosten en dan op concernniveau. Om de werkgelegenheid nadrukkelijker te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de NOW-regeling. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden.

Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud, of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst.

Op het moment van schrijven bestaat nog geen duidelijkheid over de exacte voorwaarden en hoe bijvoorbeeld deze verruiming zich verhoudt tot eerder gedane NOW-aanvragen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg van het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.