Corona update – 27 oktober 2020 – Vaststelling NOW 1.0

In nauw overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de beroepsorganisatie NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) een aantal accountantsproducten ontwikkeld, die het mogelijk maken om de door de minister gezochte zekerheid te krijgen op de subsidies die in het kader van NOW-1 zijn verstrekt. Nu deze controleprotocollen en standaarden bekend zijn geworden, is het dan ook (nood-)zaak om de afrekeningen op te (laten) stellen en te laten controleren.

Werkzaamheden

Welke werkzaamheden de accountant dient uit te voeren, zijn door de bank genomen afhankelijk van hoe groot uw bedrijf of instelling is en hoeveel subsidie u ontvangt. Deze werkzaamheden zijn gedetailleerd beschreven op de site van de Rijksoverheid.

Scenario’s

Er is sprake van een viertal scenario’s

  1. Heeft u een voorschot ontvangen lager dan €20.000 of een definitieve vaststelling lager dan €25.000? Dan volstaat het om via de site van het UWV enkel een verzoek tot vaststelling in te dienen tot en met 23 maart 2021.
  2. Heeft u een voorschot ontvangen tussen €20.000 en €100.000 of een definitieve vaststelling tussen €25.000 en €125.000? Hiervoor dient er een derdenverklaring te worden opgesteld en ingediend voor/op 23 maart 2021.
  3. Is er een aanvraag gedaan op werkmaatschappij-niveau of heeft u een voorschot ontvangen hoger dan €100.000 of een definitieve vaststelling hoger dan €125.000? Hiervoor dient er een accountantsverklaring te worden opgesteld en ingediend voor/op 29 juni 2021.
  4. Los van het bedrag dat u ontvangen heeft, bestaat er ook altijd de mogelijkheid om de ontvangen subsidie terug te betalen wanneer u niet aan een van de voorwaarden voldoet (e.g. geen 20% omzetverlies).

Aangezien het berekenen van de definitieve tegemoetkoming een veelal ingewikkeld proces is, heeft het UWV vermeld uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag een beslissing te maken.

Proces

Wij zullen onze relaties waar NOW 1.0 speelt, gaan benaderen om de bovenvermelde afrekeningen op te stellen en te controleren. Relaties die naar verwachting nog gelden te vorderen hebben (en voor zover bekend), zullen we zo veel als mogelijk als eerste ondersteunen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regeling of andere maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met Bart Wolfs, Michiel Beukers (corona@vanboekel.nl) uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.