Corona update – 28 december 2020 – Extra steunmaatregelen na lockdown 2

Het kabinet heeft recent een uitbreiding van het pakket aan maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis aangekondigd naar aanleiding van de tweede lockdown. Het gaat om de volgende maatregelen:

Verlenging aanvraagperiode NOW 3.1

De afgekondigde lockdown heeft voor vele ondernemingen en instellingen een enorme impact. Daarom opent het UWV het loket weer voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 3.1. Een aanvraag kan ingediend worden tot en met 27 december a.s.

De NOW is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per april 2021 ten minste 30%) en ziet toe op de periode oktober, november en december 2020.

Detailhandel krijgt eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten gaat de verplicht gesloten non-food detailhandelaars helpen met een extra subsidieopslag: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De ondernemers kunnen door de lockdown hun (kerst)voorraad niet verkopen en de kosten niet terugverdienen. Zij ontvangen daarom één keer een extra opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies, bovenop de TVL subsidie voor oktober tot en met december 2020.

Alleen non-food detailhandelaars die in aanmerking komen voor TVL Q4 2020, krijgen de opslag. Ze moeten in ieder geval op 15 maart 2020 in het Handelsregister staan ingeschreven met detailhandel als de hoofdactiviteit van hun bedrijf. Als TVL is aangevraagd, wordt de VGD-opslag er later automatisch aan toegevoegd. Ondernemers hoeven hier niets extra voor te doen.

Met de VGD kunnen detailhandelaars maximaal € 20.160 extra subsidie krijgen. Het maximumbedrag van de TVL is € 90.000. Een verplicht gesloten non-food detailhandel kan dus totaal maximaal € 110.160 ontvangen. Zij betalen hier geen belasting over.

Verhoging TVL subsidiepercentage

Op 9 december is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Voor deze aanpassing moet eerst de subsidieregeling worden aangepast. Dit is naar verwachting eind januari het geval.

Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u ondersteunen bij de diverse aanvragen of in voorkomende gevallen de aanvragen namens/voor u verzorgen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regeling of andere maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met Bart Wolfs, Michiel Beukers (corona@vanboekel.nl) uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.