Corona update – 30 juni 2020 – TVL

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de diverse steunmaatregelen vanuit onze overheid ingevolge de coronacrisis.
In deze update geven we nadere toelichting op de werking en aanvraag procedure inzake de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Ondernemers kunnen vanaf vandaag 12:00 uur de TVL aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk op 30 oktober 2020, 17:00 zijn ingediend.

TVL

De TVL is een tegemoetkoming voor MKB-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten (inclusief afschrijvingslasten doch exclusief loonkosten) hebben.

Bedrag compensatie

De TVL compenseert maximaal de helft van uw vaste lasten tot een bedrag van maximaal € 50.000. Hoeveel TVL u ontvangt, hangt af van zowel uw omzetverlies als uw branche. Voor uw vaste lasten wordt uitgegaan van een branchegemiddelde en derhalve niet van de werkelijke vaste lasten.

Ter illustratie:

  • Een restaurant had in 2019 een omzet van € 336.000 van juni tot en met september.
  • In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 50.400. Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 85%.
  • Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) is 25%.
  • De subsidie bedraagt: € 336.000 x 85% x 25% x 50% = € 35.700.
  • De restaurant-eigenaar voldoet aan de gestelde voorwaarden en ontvangt een voorschot van 80%, namelijk € 28.560.
Voor wie bedoeld?

De TVL is alleen bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Bovendien geldt de TVL alleen voor specifieke categorieën bedrijven, waaronder de horeca, theaters en kermissen. Er gelden bovendien aanvullende voorwaarden.

Of een bedrijf voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, hangt (wederom) af van de zogenaamde SBI-code. Deze code is dezelfde als voor de bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Dit was een vast bedrag aan tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000. Voor een totaaloverzicht van voorwaarden verwijzen we naar de site https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/voorwaarden

Hoe aanvragen?

Aanvragen kan vanaf vandaag 12:00 digitaal via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/tvl). U heeft daarvoor eHerkenning niveau 1 of DigiD nodig. Indien gewenst kunnen wij deze aanvraag voor u verzorgen. Wij verzoeken u dan om een e-mail te sturen naar het adres corona@vanboekel.nl. Na ontvangst van de e-mail sturen we u het specifiek voor de subsidie bestemde rekenmodel waarna we voor indiening zullen zorgdragen. We rekenen hiervoor een bedrag van € 75 ex BTW per aanvraag.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.