Credion Midden-Brabant groeit

Een amicale samenwerking

Bij Van Boekel accountants en cliënten hebben we niet alleen cliënten, we hebben ook samenwerkingspartners. In 2015 startte Van Boekel accountants en adviseurs samen met Rob Snels Credion Midden-Brabant. Dit bedrijf is onderdeel van de landelijke, onafhankelijke financiële adviesorganisatie voor het mkb Credion. Per 1 januari 2022 heeft Frans den Broeder zich erbij aangesloten. Rob en Frans fungeren als katalysator tussen ondernemers en financiers.

‘Financiering regelen is niet de core business van ondernemers. Ze gaan met de beste bedoelingen naar hun bank, maar hebben soms te weinig gevoel voor wat die wil of kan. Ook zijn ondernemers vaak niet bekend met wat er in de financieringsmarkt allemaal mogelijk is.’ Rob en Frans kennen beide kanten: die van het bankwezen en die van ondernemers. ‘We hebben bij banken gewerkt en komen uit ondernemersgezinnen’, vertelt Rob. Frans: ‘Rob is sterk in het financieren van commercieel vastgoed en mkb, ik in productie-, handels- en internationale bedrijven. Samen hebben we veel kennis over en ervaring in vastgoed-, werkkapitaal-, groei- en overnamefinancieringen.’ Ze richten zich op de sectoren maakindustrie, logistiek, handel en zakelijke dienstverlening in de regio Tilburg-Waalwijk. Rob: ‘In de maakindustrie in deze regio wordt nu veel geïnvesteerd.’ Frans: ‘Dit geldt ook voor de e-commerce, maar deze sector is lastig volledig te financieren voor banken. Ook zien we steeds vaker dat specifieke investeringen in bijvoorbeeld verduurzamingsmaatregelen of robotisering moeilijk bancair financierbaar zijn. Vaak kunnen wij met een combinatie van financiers wel een oplossing bieden.’ Ze benadrukken dat hun doel niet is om ondernemers weg te trekken bij hun huisbank. Rob: ‘Vaak is een huisbank onderdeel van de oplossing.’

Uit het keurslijf

Frans ervaarde zijn werk bij een bank steeds meer als een keurslijf. ‘Sinds de kredietcrisis maken de grootbanken steeds meer een terugtrekkende beweging, terwijl ik ondernemers vooruit wil helpen. De markt van alternatieve financieringen groeit snel, zowel in omvang als in breedte van mogelijkheden. Daardoor kunnen we de optimale oplossing vinden.’ Credion werkt samen met ruim 120 financieringspartijen waaronder de grootbanken, crowdfunders, financieringsmaatschappijen, informele en institutionele investeerders.

Overname, uitbreiding, aankoop

Een deel van de mkb’ers ziet financieel adviseurs als een dure oplossing. Rob: ‘Voor een ondernemer is het belangrijk om kapitein te blijven op het eigen schip, ook bij het afsluiten van een financieringsregeling. Daarom kijken wij naar meer dan de rente alleen, ook voorwaarden zijn cruciaal.’ Frans: ‘Het gaat erom dat een financiering past bij de ambities en strategie van de onderneming. We maken de kosten, voorwaarden, voordelen en risico’s inzichtelijk. Vervolgens begeleiden we het hele traject en verlenen nazorg.’ De financieel adviseurs van Credion Midden-Brabant maken een financiële analyse en benaderen de financieringspartners die het beste matchen met de plannen van de ondernemer. Rob: ‘Uiteindelijk doen twee of drie partijen een aanbieding en ondersteunen wij de ondernemer bij het maken van een keuze.’ Frans: ‘Er zijn altijd veel voorwaarden en kleine lettertjes, zeker als we meerdere soorten financiering stapelen.’

Daar sta ik bewust bij stil

Rob’s passie ligt in het bijstaan van ondernemers in hun zakelijke ambities. ‘Ondernemers stoppen hun ziel en zaligheid in hun bedrijf. Daar sta ik elke keer dat een ondernemer mij het vertrouwen geeft een financiering te realiseren, bewust bij stil.’ Hij noemt de trajecten die hij samen met ondernemers doorloopt inspirerend. ‘Als adviseur bouw je een band op met de ondernemer, we praten over wat hen bezighoudt. Vaak komt het privéleven ook aan bod. Daar ga ik natuurlijk vertrouwelijk mee om.’ Frans vult aan: ‘Als ik een ondernemer aan een financieringsoplossing kan helpen dan geeft me dat veel energie. Wanneer de handtekeningen gezet worden, is dat altijd een mooi moment dat ik graag met de ondernemer vier.’ Bij die handtekening houdt het voor de twee adviseurs niet op. Rob: ‘Ook in het traject daarna blijven we betrokken. Ik informeer of alles soepel loopt en of er bijgestuurd moet worden. Zeker overnametrajecten zijn intensief. Een maand of vier, vijf spreek ik een ondernemer wekelijks. We leren elkaar kennen, er ontstaat een band. Daarom vind ik het prettig om te horen hoe het verder gaat. Die menselijke kant van het vak is voor ons zeker zo belangrijk als de euro’s.’

Ik stap even binnen

De samenwerking met Van Boekel accountants en adviseurs levert beide partijen veel op. Rob: ‘Voor ons is het prettig om kennis in de buurt te hebben die gelieerd is aan ons vak. We hebben vaak te maken met fiscale en juridische kwesties en accountancy-onderwerpen. Dan is het prettig om een paar deuren verderop die expertise te hebben zitten. Het verbetert onze kwaliteit van dienstverlening en doordat het zo laagdrempelig is – ik klop aan, stap even binnen en sta vaak binnen een kwartier weer buiten – hoef ik er geen hoge kosten voor te rekenen.’ Frans vult aan: ‘En andersom hebben ze ook zeker iets aan ons. Accountants moeten bankconvenanten, financiële voorwaarden van leningen en off-balance producten zoals derivaten en garanties meenemen in de jaarcijfers, inclusief de financiële risico’s die daarmee samenhangen. Dan is het prettig dat ze een beroep kunnen doen op onze expertise.’ Ook beantwoorden ze vragen als: hoe kan een ondernemer bedrijfsactiviteiten bekostigen of: hoe het vermogen optimaal te structuren? En bij het opmaken van jaarrekeningen en de vraag of er al dan niet dividend uitgekeerd mag worden, helpen de specialisten van Credion Midden-Brabant hun partner ook graag. Leuke bijkomstigheid is dat er ook een prettige klik is. Rob: ‘De samenwerking is erg amicaal, dat past bij ons en bij hoe Van Boekel accountants en adviseurs onderneemt en omgaat met cliënten.’