De huidige bankkoppeling stopt per 1 juli 2022, wat nu?

Enige tijd geleden heeft de Rabobank een e-mail gestuurd naar alle klanten die gebruik maken van de online boekhoud-/bankkoppelingen waarin is aangegeven dat de huidige boekhoud-/bankkoppeling gaat stoppen per 1 juli 2022. Er is een vernieuwde bankkoppeling die ook ondersteuning biedt aan PSD2.

Dit betekent dat vóór 1 juli aanstaande de bestaande bankkoppeling bij Rabobank klanten dient te worden “ververst”. Het ligt in de lijn der verwachting dat de andere banken binnen afzienbare tijd een vergelijkbare transitie zullen ondergaan (waarover later meer).

Om de nieuwe bankkoppeling werkende te krijgen, moet er worden ingelogd met de bankpas van het bedrijf waarmee Rabobank de koppeling moet maken. Nadat deze eerste stap is gezet, dient de UBO (Ultimate Benificial Owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende) van het bedrijf EUR 0,01 over te maken ter verificatie. Vervolgens zal de bank een WWFT check doen. Dit duurt maximaal 24 uur.

Hierna moet een tweede stap gezet worden door nogmaals verbinding te maken tussen het financiële pakket en de bank om de koppeling daadwerkelijk tot stand te brengen.

Deze tweede stap zal vervolgens elke 90 dagen moeten worden gezet om de bankkoppeling “in leven” te houden.

Op dit moment zijn de softwareleveranciers druk doende om hiervoor een eenmalige link te sturen, zodat u vanaf uw eigen werkplek kunt valideren. Op de sites van softwareleveranciers zoals Exact staan de te nemen stappen uitgebreid beschreven.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder. Wij helpen u graag verder.