Fusie en overname

Bent u van plan een (belang in een) onderneming te kopen of te fuseren met andere ondernemingen, dan ondersteunen wij u hierin graag. Wij ondersteunen u in het gehele traject, dat wil zeggen van bieding tot bijvoorbeeld financiering, due diligence en integratie. Daarnaast helpen wij bedrijven bij het verkoopklaar maken van hun onderneming. De due diligence kan hierbij variëren van ”over de schouders van de klant meekijken” naar ”de te kopen onderneming” tot volledige transactieondersteuning (inclusief bankwaardig due diligence rapport). Met nog een aantal overnamespecialisten in de gelederen zetten we zwaar in op de verwachte groei van overnames.

Wij ondersteunen bij de volgende trajecten:

  • Het opstellen van de business case, bieding en intentieverklaring;
  • Financiële-, belasting- en HRM- due diligence;
  • Assistentie bij verkoop (verkoopklaar maken van de onderneming, het opstellen van een informatie pack/memorandum, prognoses en waarderingen);
  • Dealstructuur advisering;
  • Het (mede-)opstellen van de koopovereenkomst;
  • Integratie.

Ondernemen is meer dan cijfers

Als ondernemer weet u als geen ander dat er dagelijks keuzes gemaakt moeten worden die een gedegen kennis van zaken vergen. De cijfers vormen hierbij vaak het vertrekpunt, maar er is meer. Veel meer. Als ondernemer heeft u te maken met vele andere aspecten. Persoonlijke voorkeuren, emotie, het inschatten van kansen én bedreigingen: het speelveld is enorm. Op basis van onze uitgebreide ervaring van dit speelveld staan u met raad en daad terzijde om samen met u de juiste balans te vinden tussen de diverse persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen.
Daarnaast maken wij voor u de juiste vertaling in de wirwar van de complexe wet- en regelgeving. Dit verwoorden wij op een heldere manier, zodat u in staat bent een juiste afweging te maken en kansen optimaal te benutten.

Credion financiering MKB

Een verandering op de Nederlandse financieringsmarkt is merkbaar. Steeds meer instellingen tonen interesse voor de MKB financieringsmarkt en dat is goed nieuws voor het bedrijfsleven. Vooral nu het voor het MKB lastiger is geworden om krediet te verkrijgen bij de gevestigde banken. Juist in deze tijden is het dan voor de ondernemer een voordeel om een onafhankelijke partner te hebben die alle zorgen uit handen neemt. Credion is de naam.

Sinds 1 mei 2015 geeft Rob Snels leiding aan de nieuwe vestiging in Tilburg vanuit het kantoor van Van Boekel accountants en adviseurs. Credion is geen bank, maar een 100% onafhankelijke adviesorganisatie van bancaire specialisten voor ondernemers. Het belangrijkste doel is het realiseren van de meest optimale financieringsconstructie voor de onderneming. Credion is een keten van ruim 50, over het land verspreide vestigingen, die over ruim 80 verschillende financiers beschikken. Dit zijn bijvoorbeeld banken, lease- en factoringmaatschappijen, crowdfunders en investeerders. Door deze vele verschillende bronnen van geld en het gezamenlijk financieringsvolume is Credion in staat meer bedrijfsfinancieringen te realiseren dan wie dan ook.

Bent u nieuwsgierig geworden? Nadere informatie vindt u via www.credion.nl.