HRM Advies

Van Boekel accountants en adviseurs kan uw gehele personeels- en salarisadministratie verzorgen, van salarisstrook tot arbeidsrechtelijke kwesties. Daarnaast kunnen we u van advies voorzien op de volgende terreinen:

Salarisadministratie
Arbeidsrecht
HRM-advies

Hieronder vindt u de diverse werkzaamheden uitgebreider toegelicht.

Salarisadministratie

Onze salarisafdeling besteed uitgebreid zorg aan het voeren van de loon- en salarisadministratie voor uw medewerkers. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Naast de meer traditionele loon- en salarisadministratie kunt u bij onze salarisafdeling terecht voor onder andere het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het optimaal benutten van loonkostensubsidies, het toepassen van CAO-wijzigingen, en advisering op het gebied van arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.

Wij maken voor de salarisadministratie gebruik van het softwareprogramma Loket.nl. Met deze online applicatie werken wij direct samen met uw administratie-afdeling op het gebied van salaris- en personeelsadministratie.

Hier lees je een artikel over Loket uit ons B4B-magazine van april 2017.

Arbeidsrecht

In de relatie tussen werknemer en werkgever zijn er tal van zaken die goed geregeld moeten worden. Van Boekel accountants en adviseurs adviseert u op het gebied van:

– arbeidsvoorwaarden en -contracten;

– ontslag- en vertrekpremies;

– concurrentiebeding;

– re-integratie;

– bedrijfsregelingen;

– pensioenen

HRM advies

Uw medewerkers zijn het hart van uw bedrijf en een goed HRM-beleid is dus van groot belang. Onze HRM-afdeling kan u op vele terreinen van dienst zijn. Denk hierbij o.a. aan het opzetten van personeelsbeleid, advies bij (ziekte)verzuim en re-integratie, ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen en het begeleiden van conflictsituaties en ontslagprocedures. Ook kunnen we in samenspraak met u de werving en selectie verzorgen en helpen we u bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Bent u op zoek naar een (tijdelijke) HRM-functionaris of iemand die u ondersteunt bij diverse werkzaamheden? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Mogelijke werkzaamheden:

-Personeelsdossiers op orde maken/digitaliseren
-Arbeidscontracten screenen
-Opstellen/updaten van een personeelshandboek
-Opstellen van in- en uitdiensttredingsprocedures + introductieprogramma
-Functieprofielen, competentieprofielen opstellen
-Ondersteuning leidinggevende op het gebied van functionerings- en beoordelingsgesprekken
-Ziekteverzuimbegeleiding/ ARBO en Risico-inventarisatie
-HRM-sparringpartner
-Ondersteuning bij Werving & Selectie processen

De indeling van de dagen/uren is uiteraard bespreekbaar. Naar gelang de grootte van het project wordt een indeling gemaakt van de uren. Naar gelang de vraag kunnen wij een prijs per uur of per project berekenen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Van Boekel HRM Advies, Jolanda van Wanrooij, jvwanrooij@vanboekel.nl, 06-46742870 of  013-4633533.