HRM Advies

Personeels- en salarisadministratie

Van Boekel kan uw gehele personeels- en salarisadministratie verzorgen, van salarisstrook tot arbeidsrechtelijke kwesties. De salarisadministraties zijn online te bekijken en te muteren. Ook kunt u in de nabije toekomst managementinformatie op maat samenstellen, loonkostenberekeningen uitvoeren en individuele gegevens inzien.

De werkzaamheden van de salarisadministratie kunnen onder meer bestaan uit loonkostenberekeningen, ziek- en herstelmeldingen, loonstroken opstellen en het muteren van individuele gegevens.

Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de continu veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, CAO’s en arbeidsrecht.

Arbeidsrecht

In de relatie tussen werknemer en werkgever zijn er tal van zaken die goed geregeld moeten worden. Van Boekel accountants en adviseurs adviseert u ten aanzien van:

– arbeidsvoorwaarden en -contracten;

– ontslag- en vertrekpremies;

– concurrentiebeding;

– reïntegratie;

– bedrijfsregelingen;

– pensioenen

P & O

Het hart van uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen de spil en zijn vaak het gezicht naar buiten. Onze HRM afdeling kan u op dit gebied op vele terreinen van dienst zijn. Denk hierbij aan het opzetten van personeelsbeleid, advies en begeleiding bij (ziekte)verzuim en re-integratie , begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen, het begeleiden bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures.

Ook kunnen wij in samenspraak met u de werving en selectie verzorgen en begeleiden wij u bij de functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Salaris verwerking

Onze salarisafdeling besteed uitgebreid zorg aan het voeren van de loon- en salarisadministratie voor uw medewerkers. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Naast de meer traditionele loon- en salarisadministratie kunt u bij onze salarisafdeling terecht voor onder andere het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het optimaal benutten van loonkostensubsidies, het toepassen van CAO-wijzigingen, en advisering op het gebied van arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.

(Tijdelijke) HRM functionaris

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft mogelijk gevolgen voor u als ondernemer. Een aantal wijzigingen zijn al ingegaan per 1 januari 2015, aangaande concurrentiebeding, proeftijd en aanzegtermijnen. Andere maatregelen met betrekking tot ontslagrecht, ketenregeling en transitievergoeding zijn per 1 juli 2015 van toepassing. Een goed HRM-beleid is van groot belang voor uw onderneming, o.a. het bijhouden van uw personeelsdossiers, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, de vastlegging van deze gesprekken en het opvolgen van de gemaakte afspraken.

Heeft u een HRM-er nodig die u kan ondersteunen incidenteel, structureel voor een paar uren per maand of ter vervanging van ziekte? Dan biedt Van Boekel HRM Advies de oplossing.

Vanuit Van Boekel HRM Advies is het mogelijk dat wij u ondersteunen op HRM-terrein. Bent u op zoek naar een (tijdelijke) HRM-functionaris die u kan ondersteunen bij diverse zaken zoals ziekmeldingen, begeleiding bij re-integratietrajecten, functieprofielen opstellen, personeelsdossiers opschonen en digitaliseren, implementeren van personeelsinstrumenten als opleiding, beoordelingen en verzuimreglementen? Maak dan kennis met één van onze HRM adviseurs.

Mogelijke werkzaamheden:

-Personeelsdossiers op orde maken/digitaliseren

-Arbeidscontracten screenen

-Opstellen/updaten van een personeelshandboek

-Opstellen van in- en uitdiensttredingsprocedures + introductieprogramma

-Functieprofielen, competentieprofielen opstellen

-Ondersteuning leidinggevende op het gebied van functionerings- en beoordelingsgesprekken

-Ziekteverzuimbegeleiding/ ARBO en Risico-inventarisatie

-HRM-sparringpartner

-Ondersteuning bij Werving & Selectie processen

De indeling van de dagen/uren is uiteraard bespreekbaar. Naar gelang de grootte van het project wordt een indeling gemaakt van de uren. Naar gelang van de vraag kunnen wij per uur of een prijs per project berekenen.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Van Boekel HRM Advies, Jolanda van Wanrooij, jvwanrooij@vanboekel.nl, 06-46742870 of  013-4633533.

Loket salarissoftware

Klanten tevreden met Loket
Ondernemers zijn het liefst zo min mogelijk tijd kwijt met administratieve taken. Daarom hebben wij onlangs de nieuwe salarissoftware Loket.nl geïntroduceerd. Met deze online applicatie werken wij direct samen met uw administratie-afdeling op het gebied van salaris- en personeelsadministratie.

Software voor salarisadministratie

Loket.nl is een veilige en gebruiksvriendelijke online applicatie voor personeel- en salarisadministratie en wordt gebruikt voor ruim 90.000 werkgevers en 725.000 werknemers in het MKB.

Inloggen in Loket.nl geeft:

automatisch een digitaal archief (met wettelijke bewaartermijn van 7 jaar).
overal en altijd veilig toegang tot de personeel- en salarisadministratie.
direct actuele loonoutput en loonaangifte.
inlogmogelijkheid voor werknemers (digitale loonstroken en jaaropgaven).
meer inzicht in belangrijke management- en stuurinformatie.
een nog betere samenwerking met Van Boekel accountants en adviseurs.

Naast onze standaard dienstverlening voor de salarisverwerking kunt u als werkgever ook gebruikmaken van de verlofmodule en diverse HRM-functionaliteiten van Loket.nl. Daarmee is de applicatie een belangrijke bron van personeelsinformatie. Of het nu gaat om de loonkostenontwikkeling per afdeling, verlofoverzichten of kind- en partnergegevens van werknemers; al deze data zijn beschikbaar in loket.nl.

Begin 2016 introduceerden we de applicatie bij een deel van onze cliënten. Sinds januari 2017 verwerken wij alle salarisadministraties met deze online applicatie, naar grote tevredenheid van onze klanten, zoals u hieronder kunt lezen.

Salarisverwerking en verlofregistratie
“Ik ben erg tevreden over het gebruik van Loket. Ik gebruik het nu ruim een jaar en zou niet anders meer willen” zo vertelt Maartje Praag van E & R Classics in Waalwijk. “In het begin heb ik een introductie gehad van Van Boekel over het gebruik van het programma. Daarna is het een kwestie van er gewoon mee aan de slag gaan!”

Maartje gebruikt de salarisverwerking voor het ophalen van loonstroken, loonruns en loonaangifte. “Ook maak ik dagelijks gebruik van het invullen van de verlofregistratie. Het handige is dat je in het programma ook kunt invullen als iemand naar de tandarts of huisarts moet. Dit wordt vermeld onder het kopje kort verzuim en het programma maakt hier alleen melding van zonder het af te schrijven van het totaal aantal verlofuren, zoals ook hoort. Sommige collega’s bouwen tijd voor tijd op als ze extra gewerkt hebben, dat is ook goed in het programma te registreren.”

Ziekteverzuim
Daarnaast werkt Maartje in Loket met de registratie van het ziekteverzuim. “Met één druk op de knop draai je zo een overzicht uit van het aantal ziektedagen: handig als je een functioneringsgesprek moet houden en je deze informatie ook wilt bespreken met de medewerker! Als je bovenstaande informatie up-to-date houdt, is door middel van de kalender in Loket in een overzicht te zien wie verlof heeft, ziek is of jarig is. Heel handig voor de planning!”

Ook over de communicatie met Van Boekel is Maartje tevreden. “Ik heb een vaste contactpersoon waar ik met al mijn vragen terecht kan, zowel per telefoon als per email. Ik krijg altijd binnen zeer korte tijd antwoord en weet dat de verkregen informatie ook juist is zodat ik die met een gerust hart kan terugkoppelen naar mijn collega’s. Dat loopt voortreffelijk.”

Vakantiedagen
“Het gebruik van Loket geeft mij een gerust gevoel, alles staat genoteerd en wordt op de juiste manier verwerkt en bijgehouden. Alle gewenste informatie is snel een eenvoudig terug te vinden in Loket.” Gevraagd naar een voorbeeld vertelt Maartje: “Komt een collega naar mij toe met een vraag; ik wil graag een weekje weg in de meivakantie, heb ik daar nog voldoende uren voor staan? Binnen enkele ogenblikken heb ik het antwoord voor hem paraat! Ook het opvragen van de jaaropgave is een populaire vraag bij ons. Dat heb ik zo gevonden.”

Verlofmodule
Ook Janette van de Wetering is blij met Loket. Janette doet de administratie bij Autobedrijf R. Verstegen in Uden. “Ik kan kort over loket zeggen dat het superfijn is om mee te werken. Ik gebruik de salarisverwerking en ook de verlofmodule. Werkt prima en is heel overzichtelijk. Ook is het heel gemakkelijk dat je oude loonstroken en jaaropgave zo weer uit kunt printen.”

“De communicatie met Shanon is heel goed. Het is fijn als je een vraag hebt, dan kun je samen in Loket kijken. Soms is het namelijk moeilijk om bepaalde lijsten te vinden omdat er zoveel in loket zit.” De medewerkers van het autobedrijf vinden het gemakkelijk dat ze zelf gegevens kunnen opzoeken in Loket. “Ik krijg helemaal geen vragen meer over de vrije uren. Toch print ik de loonstroken voor de medewerkers uit als er een cao wijziging is. Je hebt dan een contactmoment met de jongens en als er vragen zijn kun je die meteen beantwoorden. Ik zie al met al alleen maar voordelen om met loket te werken!”

Loket werknemers

Veel meer efficiency
“Ik moest er wel even aan wennen”, aldus Annie Meijer, die de financiële administratie doet bij Moonen Attractieverhuur. “Maar nu vind ik het een ideaal pakket. Het levert veel efficiency op. Vroeger moest ik bijvoorbeeld alle lijsten met uren en onkostenvergoedingen van onze oproepkrachten naar Van Boekel sturen en nu zet ik die zelf in Loket. Veel efficiënter!”. Een ander mooi voorbeeld is volgens Annie de efficiënte wijze waarop zij nu de pensioenen kan aanpassen.

Annie werkt met twee beeldschermen: op het ene scherm staat Loket, op het andere scherm staan alle gegevens van de oproepkrachten. “Het is ideaal om zo alle gegevens in Loket te vullen, dit scheelt een enorme stapel papierwerk. Als ik even vastloop, hoef ik maar te bellen of te mailen naar Ben Wijnans of Shanon Vermeer en dan lossen zij alles meteen voor mij op”.

Ook voor de medewerkers van Moonen zijn hun gegevens zoals loonstroken en jaaropgaven nu veel handiger zelf in te zien. “Maar als er soms een medewerker met vragen komt omdat hij het toch een beetje lastig vindt om de strook via de mail te openen, help ik hem graag hoor” lacht Annie.

Meer informatie?
Als u meer wilt weten over Loket en de aanvullende dienstverlening, zoals de HRM-functionaliteiten, de verlofmodule, het digitale werkgever- en werknemersdossier, dan kunt u bellen met het team van salarisadministratie via 013 463 35 33.