Personeels en salarisadministratie

Van Boekel kan uw gehele personeels- en salarisadministratie verzorgen, van salarisstrook tot arbeidsrechtelijke kwesties. De salarisadministraties zijn online te bekijken en te muteren. Ook kunt u in de nabije toekomst managementinformatie op maat samenstellen, loonkostenberekeningen uitvoeren en individuele gegevens inzien.

De werkzaamheden van de salarisadministratie kunnen onder meer bestaan uit loonkostenberekeningen, ziek- en herstelmeldingen, loonstroken opstellen en het muteren van individuele gegevens.

Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de continu veranderende wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid, CAO’s en arbeidsrecht.