Salaris Verwerking

Onze salarisafdeling besteed uitgebreid zorg aan het voeren van de loon- en salarisadministratie voor uw medewerkers. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Naast de meer traditionele loon- en salarisadministratie kunt u bij onze salarisafdeling terecht voor onder andere het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het optimaal benutten van loonkostensubsidies, het toepassen van CAO-wijzigingen, en advisering op het gebied van arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid.