(Tijdelijke) HRM Functionaris

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft mogelijk gevolgen voor u als ondernemer. Een aantal wijzigingen zijn al ingegaan per 1 januari 2015, aangaande concurrentiebeding, proeftijd en aanzegtermijnen. Andere maatregelen met betrekking tot ontslagrecht, ketenregeling en transitievergoeding zijn per 1 juli 2015 van toepassing. Een goed HRM-beleid is van groot belang voor uw onderneming, o.a. het bijhouden van uw personeelsdossiers, voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, de vastlegging van deze gesprekken en het opvolgen van de gemaakte afspraken.

Heeft u een HRM-er nodig die u kan ondersteunen incidenteel, structureel voor een paar uren per maand of ter vervanging van ziekte? Dan biedt Van Boekel HRM Advies de oplossing.

Vanuit Van Boekel HRM Advies is het mogelijk dat wij u ondersteunen op HRM-terrein. Bent u op zoek naar een (tijdelijke) HRM-functionaris die u kan ondersteunen bij diverse zaken zoals ziekmeldingen, begeleiding bij re-integratietrajecten, functieprofielen opstellen, personeelsdossiers opschonen en digitaliseren, implementeren van personeelsinstrumenten als opleiding, beoordelingen en verzuimreglementen? Maak dan kennis met één van onze HRM adviseurs.

Mogelijke werkzaamheden:

-Personeelsdossiers op orde maken/digitaliseren

-Arbeidscontracten screenen

-Opstellen/updaten van een personeelshandboek

-Opstellen van in- en uitdiensttredingsprocedures + introductieprogramma

-Functieprofielen, competentieprofielen opstellen

-Ondersteuning leidinggevende op het gebied van functionerings- en beoordelingsgesprekken

-Ziekteverzuimbegeleiding/ ARBO en Risico-inventarisatie

-HRM-sparringpartner

-Ondersteuning bij Werving & Selectie processen

De indeling van de dagen/uren is uiteraard bespreekbaar. Naar gelang de grootte van het project wordt een indeling gemaakt van de uren. Naar gelang van de vraag kunnen wij per uur of een prijs per project berekenen.

Neemt u gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Van Boekel HRM Advies, Jolanda van Wanrooij, jvwanrooij@vanboekel.nl, 06-46742870 of  013-4633533.