Gewijzigde heffingskortingen

Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskortingen opgenomen zoals vermeld in de Memorie van toelichting van het Belastingplan 2021. Deze betreffen belastingplichtigen die jonger zijn dan de AOW-leeftijd. Voor AOW-gerechtigden gelden lagere maxima.

Heffingskortingen2020 (€)2021 (€)
Algemene heffingskorting maximaal2.7112.837
Arbeidskorting max.3.8194.205
Inkomensafhankelijke combinatiekorting max.2.8812.815
Jonggehandicaptenkorting749761