Het leven van een deurwaarder is geen aaneenschakeling van spectaculaire huisuitzettingen en beslagleggingen

De realiteit is anders dan op televisie

Als een klant zijn rekening niet betaalt, kun je het beste een gerechtsdeurwaarder inschakelen. “Mensen denken vaak dat dit heel erg duur is maar dat is absoluut niet zo,” zegt Ronald Vissers van Vissers Gerechtsdeurwaarders in Goirle.

Als gerechtsdeurwaarders hebben vader Hans en zoon Ronald Vissers geregeld te maken met vooroordelen: een gerechtsdeurwaarder schakel je pas in vanaf een bepaald (hoog) bedrag, de kosten ervan zijn gigantisch en het leven van een deurwaarder is een aaneenschakeling van spectaculaire huisuitzettingen en beslagleggingen. De realiteit is anders. “In tv-series over ons vak gaat het vaak over die laatste twee onderwerpen maar de alledaagse praktijk op ons kantoor ziet er heel anders uit,’’ zegt Ronald Vissers.

Hoe ziet een gemiddelde dag in het Goirlese kantoor van Vissers Gerechtsdeurwaarders er dan wel uit? ‘’We zijn continue aan het bellen, mailen en schrijven om contact te leggen met debiteuren, opdrachtgevers en derden,’’ zegt Ronald. ‘’We zijn gemiddeld één dag in de week buiten de deur voor ambtelijk werk en regelmatig onderweg voor zittingen bij diverse kantonrechters in het hele land. Dat doen we als procesgemachtigde voor onze opdrachtgevers,’’ vult Hans aan.

“We zijn continue aan het bellen, mailen en schrijven om contact te leggen met debiteuren, opdrachtgevers en derden”

De vorderingen die Vissers ter incasso aangeboden krijgt, kunnen uiteenlopen van enkele tientallen euro’s tot enkele tienduizenden euro’s en soms zelfs nog meer. ‘’Elke opdrachtgever betaalt bij ons een vast bedrag aan bureau- en dossierkosten, vermeerderd met eventuele informatiekosten.
De incasso- en proceskosten komen in principe voor rekening van de debiteur. ‘De vervuiler betaalt’, dat is het principe. Als de vordering niet terecht of niet te incasseren blijkt (bijvoorbeeld bij gebrek aan verhaalsmogelijkheden) komen de kosten uiteraard voor rekening van de opdrachtgever.
Vandaar dat het belangrijk is om, vóórdat er geprocedeerd gaat worden, de verhaalsmogelijkheden goed in beeld te brengen.’’

V.l.n.r. Luc Sliphorst, Ronald Vissers, Hans Vissers, Mariëlle van Oijen

Twee petten

Volgens Hans Vissers zijn nog steeds veel ondernemers en consumenten niet bekend met de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. Zijn bevoegdheden zijn bijvoorbeeld veel ruimer dan die van incassobureaus en advocaten. ‘’Op de eerste plaats zijn wij openbaar ambtenaar, beëdigd door de rechtbank en benoemd door, in mijn geval, Hare Majesteit de Koningin. Een dergelijk benoeming geldt voor het leven en dat leven (het werkzame ambtelijke leven) eindigt met het bereiken van de 70-jarige leeftijd, zoals bij rechters en notarissen. In mijn ambtelijke functie kan ik overgaan tot het verrichten van ambtshandelingen, zoals het uitreiken van dagvaardingen en andere ambtelijke stukken en de executie van vonnissen of andere executoriale titels (zoals notariële aktes). Ook heb ik inzage in allerlei registers waartoe anderen geen toegang hebben en waarin informatie over debiteuren te vinden is. Maar daarnaast ben ik ook een ondernemer die actief is in het incassotraject, dat dus aan een eventuele procedure of executie voorafgaat. Dat is het niet-ambtelijke traject. In feite draag ik dus twee petten. Met de ene pet op probeer ik een onbetaalde factuur zonder rechterlijke tussenkomst te innen. Lukt dat niet, dan zet ik mijn andere pet op, wordt de schuldenaar gedagvaard voor de rechter en een verkregen vonnis ten uitvoer gelegd.’’

Die dubbelrol is vooral in het voordeel van de schuldeiser, stellen Hans en Ronald Vissers. ‘’Je kunt voor het traject dat voorafgaat aan de gang naar de rechter ook een incassobureau inschakelen, maar wordt er niet betaald, dan moet je daarna alsnog naar een gerechtsdeurwaarder.’’ Vaak wordt voor de gang naar de rechter bovendien een advocaat in de arm genomen. ‘’Dat hoeft in veel gevallen helemaal niet,’’ legt Hans Vissers uit. ‘’Gaat het om een zaak in het huur- of arbeidsrecht, dan kunnen wij deze zaken ook behandelen, zowel in het minnelijke als in het gerechtelijke traject. Die zaken behoren namelijk tot de bevoegdheid van de kantonrechter binnen de rechtbank en wij kunnen ook in die zaken als procesgemachtigde optreden. Voor gewone geldvorderingen procederen wij bij diezelfde kantonrechter tot een bedrag van 25.000 euro. Alleen voor zaken waarbij dat bedrag hoger is, moet een advocaat in de arm worden genomen voor het voeren van de procedure. De dagvaarding wordt echter door de gerechtsdeurwaarder aan de tegenpartij uitgereikt en een verkregen vonnis wordt ook weer door de gerechtsdeurwaarder ten uitvoer gelegd.’’

Nieuwe auto, caravan of baan

In de meeste gevallen volstaat dus het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. ‘’Uiteraard werken wij zo efficiënt en snel mogelijk. We doen er alles aan om het geld voor de klant zo snel mogelijk binnen te krijgen. Als dat lukt, is dat ook in ons voordeel: een ondernemer is immers gebaat bij goede mond-tot-mondreclame,’’ zegt Ronald Vissers. ‘’En als de opdrachtgever tevreden is, zal hij dit zeker aan collega-ondernemers doorgeven. Tegenwoordig maken we best veel gebruik van social media. We maken het mee dat iemand aangeeft dat hij of zij een bepaalde rekening écht niet kan betalen, maar tegelijkertijd wel allerlei mooie foto’s plaatst van vakanties of een nieuwe caravan, auto of baan. Vaak is het al voldoende als we in onze correspondentie met de debiteur laten merken dat we hiervan reeds op de hoogte zijn. Mensen willen natuurlijk niet dat hun mooie spullen in beslag worden genomen of dat er loonbeslag wordt gelegd en dus kan er dan meestal toch nog wel ergens geld vandaan worden gehaald.’’

“Als je weet dat de wanbetaler écht geen geld heeft en meerdere schulden, dan is het een ander verhaal”

Hans Vissers raadt schuldeisers vaak aan toch in ieder geval een incassopoging te wagen.
‘’Als je weet dat de wanbetaler écht geen geld heeft en meerdere schulden, dan is het een ander verhaal. Schakel je ons in, maar kunnen wij de schuld onmogelijk innen, dan komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever. Ik zeg dat altijd eerlijk: doe eerst je eigen recherchewerk vóórdat je met iemand in zee gaat. Maar is er geen reden om te vermoeden dat iemand niet kan betalen, dan zou ik altijd een incassoprocedure opstarten.’’

Het is bekend dat er met name in het midden- en kleinbedrijf veel kleine vorderingen niet ter incasso uit handen worden gegeven, omdat deze ondernemers op voorhand al denken dat de kosten (te) hoog zijn en zij er vooral ook zelf geen tijd in willen steken. Jammer, zo menen Hans en Ronald Vissers: zo worden er teveel vorderingen onnodig afgeschreven. Zeker buitengerechtelijk is het kostenrisico laag en wordt het werk juist door Vissers uit handen genomen.

Continuïteit

De bevoegdheid van Hans Vissers als openbaar ambtenaar voor het werkzame ambtelijke leven nadert inmiddels zijn einde. Over 2,5 jaar wordt hij 70 en dan moet hij stoppen met zijn ambtelijke werk. Mede met het oog op dat naderende vertrek en het huidige voornemen om Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. verder te laten groeien, is per 1 oktober van dit jaar een nieuwe kandidaat gerechtsdeurwaarder aangenomen. Ronald kent hem uit zijn studententijd, hij heeft daarna veel ervaring opgedaan als toegevoegd gerechtsdeurwaarder in Eindhoven en was toe aan een volgende stap in zijn carrière. Bij Vissers Gerechtsdeurwaarders B.V. krijgt hij die kans.
Als alles volgens plan verloopt, kan hij op termijn participeren in het bedrijf en kunnen Ronald en hij verder aan de toekomst bouwen.

Samenwerking Vissers en Van Boekel

‘’In een branche die toch al zo onder een vergrootglas ligt, is begeleiding door een goed accountantskantoor zoals Van Boekel accountants en adviseurs hard nodig,’’ weet Hans Vissers. “Wij hebben te maken met het Bureau Financieel Toezicht (BFT), onze financiële waakhond, waarvoor werkelijk alles inzichtelijk moet worden gemaakt. Daarnaast hebben wij in ons werk te maken met zaken als derdengeldrekeningen, geldstromen vanuit en naar het buitenland, betalingsregelingen en ga zo maar door. Plus natuurlijk de gewone zaken, zoals de jaarrekening, de financiële administratie en de salarisadministratie.’’
Ruim acht jaar geleden heeft Hans Vissers, na toestemming van de minister, zijn standplaats in Roosendaal waar hij in 1989 werd benoemd, mogen verplaatsen naar Goirle. Op een netwerkborrel leerde hij Paul Mouwen van Van Boekel accountants en adviseurs kennen en niet veel later is zijn bedrijf er klant geworden. ‘’In het begin was dat best lastig. Het werk binnen onze sector vraagt ook van accountants een vrij specifieke aanpak en daar had Van Boekel op dat moment nog geen ervaring mee. Maar na een korte aanloopperiode liep alles goed. Zo goed zelfs, dat ik me op het gebied van de bedrijfsoverdracht en pensioenvoorzieningen op dit moment (en in de toekomst) ook vol vertrouwen door Van Boekel accountants en adviseurs laat adviseren,’’ sluit Hans af.

“Wij hebben te maken met het Bureau Financieel Toezicht (DFT), onze financiële waakhond, waarvoor werkelijk alles inzichtelijk moet worden gemaakt”

Vissers Gerechtsdeurwaarders

Gerechtsdeurwaarder:Hans Vissers
Toegevoegd gerechtsdeurwaarders:Ronald Vissers en Luc Sliphorst
Incassomedewerkster:Mariëlle van Oijen
Adres:Edisonstraat 6-03
5051 DS Goirle
Oprichting:1 juni 2011
Websites:www.vissersgerechtsdeurwaarders.nl
www.vissersinkasso.de