Het nieuwe geboorteverlof: de aandachtspunten

Het aanvullend geboorteverlof is het gevolg van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Op 1 januari 2019 zijn de twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof al vervangen door geboorteverlof. Gedurende dit verlof is de werkgever verplicht het salaris volledig door te betalen.

Per 1 juli is hier nog vijf weken aanvullend geboorteverlof bijgekomen. In deze periode ontvangt de werknemer via de werkgever een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon.

Het nieuwe geboorteverlof dat ook wel bekend staat als kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof geldt alleen voor werkenden in loondienst. De duur ervan is gelijk aan één keer iemands wekelijkse arbeidstijd. Oftewel, een werknemer met een werkweek van 40 uur heeft recht op 40 uur geboorteverlof en een parttimer die 20 uur per week werkt, mag 20 uur verlof opnemen.

Volledige doorbetaling loon

Als werkgever ben je verplicht het loon van de werknemer tijdens het geboorteverlof volledig door te betalen. Hierbij mag je geen voorwaarden stellen aan de opname van dit verlof. Je werknemers mogen het geboorteverlof direct na de bevalling opnemen. Ze kunnen dat echter ook later doen, zolang het maar binnen vier weken na de geboorte is.

Vanaf 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof

Daarnaast is per 1 juli 2020 zogeheten aanvullend geboorteverlof gaan gelden. Werknemers krijgen daarop recht na bevalling van hun partner. Ook voor dit verlof is de wekelijkse arbeidsduur het uitgangspunt: het kan maximaal vijf keer het aantal werkuren per week duren. Een parttimer die twee dagen per week werkt, heeft bijvoorbeeld recht op maximaal vijf maal twee dagen aanvullend geboorteverlof.

Eisen voor het nieuwe verlof

De partners moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen een half jaar na de geboorte. Daarbij moet het kind zijn geboren op of na 1 juli 2020. Voorwaarde is verder dat ze eerst het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opnemen.

Daarnaast moeten werknemers het aanvullende geboorteverlof minimaal vier weken voordat ze het willen laten ingaan, aanvragen. Ze moeten dat per brief of e-mail doen en aangeven wanneer ze het verlof willen opnemen. Alleen bij uitzonderingen, bijvoorbeeld omdat een kind te vroeg geboren wordt, mogen ze het later bij je melden. Zorg dat je werknemers goed op de hoogte zijn van deze aanvraagvereisten en benadruk het belang van een tijdige aanvraag.

Spreiding verlofdagen

Je medewerkers moeten het aanvullende geboorteverlof in hele weken aanvragen, dat wil zeggen één, twee, drie, vier of vijf weken. Ze mogen ook minder dan vijf weken verlof opnemen. Verder moeten ze aangeven over hoeveel weken ze het verlof willen verdelen. Ze kunnen bijvoorbeeld twee weken met in totaal tien werkdagen verlof aanvragen en deze tien werkdagen over vijf weken uitspreiden. In overleg met jou mogen ze het aanvullende geboorteverlof ook over meer dan vijf weken spreiden. Dat moet wel gebeuren binnen het halve jaar na de geboorte van hun kind. Vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag je in overleg met de werknemer de verlofdagen anders plannen.

Uitkering via het UWV

Bij aanvullend geboorteverlof hoef je je werknemers niet zelf door te betalen. Ze hebben namelijk recht op een uitkering van het UWV. Deze bedraagt 70 procent van hun dagloon, waarbij een maximumdagloon geldt. Dit is 219,28 euro bruto in 2020. Let er wel op dat je de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor de werknemer moet aanvragen bij het UWV. Je kunt dit ook achteraf doen bij de uitkeringsinstantie, tot een jaar na de begindatum van het verlof.

Kort verzuimverlof

Werknemers kunnen soms ook kort verzuimverlof aanvragen omdat hun partner gaat bevallen. Het moet dan gaan om omstandigheden waarvoor geen oplossing buiten werktijd te vinden is. Dit verlof kan afhankelijk van de situatie van een uur tot een paar dagen duren. Je betaalt het loon dan door.

Aandachtspunten aanvullend geboorteverlof

Er zijn drie zaken van belang bij het geboorteverlof:

  1. Werkgevers mogen het geboorteverlof niet weigeren, maar hebben – bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang – wel het recht om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren;
  2. Werknemers moeten het geboorteverlof minimaal vier weken van tevoren aanvragen, tenzij dit door een vroeggeboorte niet mogelijk is;
  3. Werkgevers moeten werknemers waarschuwen voor de financiële gevolgen van het aanvullend geboorteverlof.
Informatieplicht

Werkgevers moeten werknemers erop wijzen dat het inkomen tijdens het aanvullend geboorteverlof lager uit kan pakken dan verwacht. De werknemer ontvangt via de werkgever een uitkering van het UWV. De uitkeringsinstantie kijkt naar het dagloon van een werknemer, dat gebaseerd is op het loon van een jaar eerder. Als werknemers in het afgelopen jaar bijvoorbeeld een loonsverhoging hebben gekregen, dan wordt deze niet (volledig) meegerekend. Daarnaast is het minimumloon niet van toepassing.

Vragen over geboorteverlof? Neem contact op met je adviseur bij Van Boekel accountants en adviseurs. Wij helpen je graag!