Jaarrekening 2021 op tijd deponeren, de spelregels

De jaarrekening 2021 moet op tijd gedeponeerd worden. Als aandeelhouder/bestuurder bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Er zijn hiervoor regels en voorwaarden opgesteld, deze zetten we graag voor u op een rijtje.

Wat is de uiterste termijn voor deponeren?

De jaarrekening moet uiterlijk 8 dagen na de vaststelling gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Wanneer de jaarrekening niet op tijd is vastgesteld, deponeert u de voorlopige jaarrekening.

De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Deponeertermijnen

De specifieke termijnen voor deponeren zijn afhankelijk van de soort rechtspersoon. Voor de besloten vennootschap (bv), als meest voorkomende rechtspersoon, gelden de volgende regels:

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders;
De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden;
De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening;
Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 31 juli (5 + 2 maanden). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).
Uitzondering

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. Deponering moet dan binnen 8 dagen plaatsvinden.

Niet tijdig vastgesteld

Hebben de aandeelhouders de jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan deponeert u de voorlopige jaarrekening. Voor een bv deponeert u deze binnen 7 maanden na einde van het boekjaar. Heeft u een maximale uitstel van 5 maanden, dan deponeert u de voorlopige jaarrekening dus binnen 12 maanden (7 + 5 maanden) na het einde van het boekjaar.

Deponeer op tijd

HEt niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig maken bij de rechter.

Ook kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als u niet (op tijd) deponeert en de onderneming gaat failliet. Zorg er dus voor dat u binnen de juiste termijn deponeert! De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing.

Het is wettelijk niet mogelijk uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.

Onze betrokkenheid

Voor alle situaties geldt dat een jaarrekening in ieder geval binnen 10 maanden na jaareinde dient te zijn opgemaakt. Concreet dus voor 1 november aanstaande. Wij verzoeken dan ook om met de aanlevering van de administratie / gegevens hiermee voldoende rekening te houden en ons op die manier ruim te tijd te geven de jaarrekening(en) samen te stellen. Vervolgens heeft u voldoende tijd deze te deponeren.

Bovenstaande data en termijnen niet duidelijk? Twijfelt u over de regels die voor uw bedrijf of rechtspersoon van toepassing zijn? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Van Boekel accountants en adviseurs. Hij/zij vertelt u graag meer over de specifieke termijn en voorwaarden in uw situatie.