Huisregels

 Huisregels en informatie Van Boekel Business & Meetingpoint

 • Openingstijden van het Van Boekel Business & Meetingpoint zijn gelegen tussen 08.30 uur en 17.00 uur.
 • De ruimte(s) zijn voorzien van Wi-Fi en een printer. U dient zelf te zorgen voor een laptop/tablet o.i.d. Inlogcodes en instructies zijn afzonderlijk te raadplegen in de ruimte(s). Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van de beschikbare printer.
 • De aangewezen ruimte(s) zijn herkenbaar aan het “Van Boekel Business & Meetingpoint logo”. Direct naast de trap bevindt zich de ruimte met de flexibele werkplekken. In de naastgelegen ruimte bevindt zich de spreek- en vergaderruimte.
 • De flexibele werkplekken zijn zonder afspraak te gebruiken. De spreek- en vergaderruimte dient door middel van reservering (info@vanboekel.nl of via 013 – 463 35 33) te worden vastgelegd. U dient zich bij de ontvangstbalie aan- en af te melden bij aankomst respectievelijk vertrek.
 • Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de werkplekken van het Van Boekel Business & Meetingpoint flexibel zijn. In beginsel wordt daarom een maximale gebruiksduur van 3 uur gehanteerd.
 • Het is niet toegestaan om zonder overleg met Van Boekel accountants en adviseurs andere ruimte(s) in gebruik te nemen dan de aangewezen ruimte(s).
 • Koffie en thee wordt gratis ter beschikking gesteld. Ook kunt u gebruik maken van de waterkoeler. Beide voorzieningen bevinden zich in ons bedrijfsrestaurant. Het bedrijfsrestaurant is gelegen direct achter het Van Boekel Business & Meetingpoint en te bereiken via de gang naast de trap. Gebruikt servies graag plaatsen in de vaatwasser.
 • Wij verzoeken u de ruimtes opgeruimd en schoon te houden. Deponeer afval in de daartoe beschikbare afvalbak.
 • Gelieve u bij vragen/opmerkingen tot de ontvangstbalie te wenden. U kunt ook bellen (doorkiesnummer 500).
 • Het is niet toegestaan om aanpassingen in de ruimte aan te brengen.
 • Auto’s, motoren en (brom-)fietsen mogen alleen op de daartoe bestemde plaatsen worden gestald. Onze parkeergelegenheid is bereikbaar via de Alberdingk Thijmstraat (zijstraat Ringbaan West direct naast ons kantoor)
 • Het is niet toegestaan om huisdieren in de ruimte(s) te houden.
 • Het is niet toegestaan te roken in de ruimte(s).
 • Help het pand veilig te houden door gebreken en storingen zo snel mogelijk door te geven bij de ontvangstbalie en brandgangen en vluchtwegen vrij te houden van obstakels en tussendeuren te sluiten.
 • Veroorzaak geen (geluids-)overlast.
 • Denk aan het milieu en houd het energieverbruik binnen de perken door alleen verwarming en verlichting te gebruiken in de ruimte(s) waar u op dat moment aanwezig  bent.