Privacyverklaring sollicitanten en stagiairs

Lees onderstaande privacyverklaring door voor je gaat solliciteren of een stageformulier invult. 

Van Boekel accountants en adviseurs hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Door het versturen van je sollicitatie c.q. het stageformulier ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden verwerkt door Van Boekel accountants en adviseurs en worden opgenomen in onze database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Van Boekel accountants en adviseurs. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Van Boekel accountants en adviseurs verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte cv’s via de website www.vanboekel.nl. Van Boekel accountants en adviseurs verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen enz.), arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties enz.).

Van Boekel accountants en adviseurs bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 4 weken bewaard. Indien Van Boekel accountants en adviseurs daarvoor expliciet toestemming aan de sollicitant heeft gevraagd, worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. De wetgeving (inzake het bewaren van gegevens) wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Van Boekel accountants en adviseurs verwijderd. Op een eerder verzoek van de sollicitant zullen wij deze gegevens uit onze database verwijderen.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Van Boekel accountants en adviseurs.

Van Boekel accountants en adviseurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.