Special Lonen 2021

In de Special Lonen treft u actuele cijfers aan van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie actuele cijfers over de Wet DBA, de auto van de zaak, een mogelijke thuiswerkvergoeding, de WKR en de Wet compensatie transitievergoeding.

De informatie is verdeeld over de volgende items:

Wilt u het gehele document in één keer lezen, of als naslagwerk op uw bureau leggen? Dat kan! Klik op onderstaande knop om het document te downloaden:

Let op!
Wij willen graag actueel zijn, maar tijdens het schrijven van deze special komen er vanuit de overheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen door corona. Het overzicht in deze special is geschreven met de kennis tot en met 12 januari 2021, 20:00 uur.