Stichting Rechtswinkel Tilburg viert haar 50-jarig bestaan

“Iedereen moet geholpen kunnen worden”

Ervan uitgaande dat iedereen recht heeft op hulp, begon een aantal studenten vijftig jaar geleden in de Maranathakerk met het ontvangen van mensen om hen te helpen met juridische vragen. Nu vijftig jaar later is dat niet veel anders.

Jacqueline Willemen vertelt: “Het principe is hetzelfde gebleven, er wordt nog steeds met studenten gewerkt. We zitten nu alleen in ons eigen pand en krijgen tegenwoordig een mooi subsidiebedrag van de gemeente om onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Een van de oprichters van het eerst uur, Marius de Jong, is als voorzitter van het bestuurd nog altijd betrokken bij de Rechtswinkel Tilburg, heel bijzonder vind ik dat.

Vrijwillig

Twee keer per jaar is er een instroom van nieuwe studenten, die zich op vrijwillige basis voor gemiddeld zo’n 12 uur per week inzetten. Jacqueline geeft aan: “Meestal zijn dit zo’n 12 nieuwe vrijwilligers per. Zij verbinden zich voor anderhalf jaar. In die tijd bouwen zij onder begeleiding van twee juristen dossiers op en handelen deze ook weer af. Per jaar worden er rond de 900 nieuwe dossiers in behandeling genomen. Het is erg leuk om te zien hoe de studenten groeien in de praktische toepassing van de theoretische kennis.”

Rechtswinkel Tilburg biedt gratis juridische dienstverlening aan mensen met een laag inkomen of mensen die anderszins kwetsbaar zijn. Jacqueline: “Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een beperking of jongeren (scholieren, studenten) of juist mensen die al ouder zijn of met problematische schulden.

Bij de secties Inkomen & Overheid en Consument & Wonen komt men verschillende vragen en problematiek tegen. Jacqueline: “We helpen mensen bijvoorbeeld met bekeuringen, bijstandsproblematiek (waar vaak een taalbarrière aan ten grondslag ligt), problemen met energieleveranciers, providers, aankopen in een winkel, online bestellingen die niet geleverd zijn. Ook vochtplekken in huurwoningen, borg die niet wordt terugbetaald, internationale studenten die willen weten wie de kosten van de bestrijding van bedwantsen moet betalen; het is echt heel divers. Uitgangspunt is hierin altijd dat we de “zwakkeren” beschermen. Soms worden zaken opgelost, soms blijkt dat er weinig muziek in zit. Dat moet je accepteren én goed uitleggen aan de cliënt. Die moet wel het gevoel hebben dat er serieus naar het probleem is gekeken.”

Ketenpartners

Vragen die in de twee secties vallen, worden in behandeling genomen. Jacqueline: “Op andere vragen, zoals op het gebied van familierecht (scheiding, alimentatie) en erfrecht proberen we waar mogelijk antwoord te geven of warm te verwijzen naar een van onze ketenpartners. Het Juridisch Loket geeft bijvoorbeeld op alle rechtsgebieden advies, voor inhoudelijke behandeling verwijzen ze vaak weer naar ons. Onze dienstverlening is gratis maar als we moeten gaan procederen zijn er griffierechten verschuldigd. Als onze cliënt dat echt niet kan betalen, kijken we heel kritisch naar de haalbaarheid van de zaak en vragen we of stichting Wolter Zandberg de kosten van de procedure voor hun rekening wil nemen. Diverse advocatenkantoren verwijzen naar ons door en wij andersom ook naar hen.”

Sinds anderhalf jaar is er in Tilburg een Strafrechtswinkel. “Ik wist in het begin niet precies waar wij elkaar zouden kunnen aanvullen, maar we hebben een heel goed gesprek gehad waaruit bleek dat er veel mogelijkheden zijn. Na dit gesprek zijn er al de nodige cliënten verwezen, waarbij wij bijvoorbeeld wel verkeersboetes en foutparkeren in behandeling nemen maar geen strafbeschikkingen,” aldus Jacqueline.

De Smeetskring in Tilburg helpt mensen vooral met inkomstenbelasting problematiek. “Wij helpen mensen ook met belastingen, maar dan vooral op het gebied van toeslagen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen,” geeft Jacqueline aan. “Wij helpen cliënten met betalingsregelingen voor een enkele schuld maar schakelen Bureau Schuldhulpverlening in zodra iemand echt heel veel schulden heeft. Zo hebben we ook contacten met ContourdeTwern, Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden.”

“Het is erg belangrijk om te weten wie je ketenpartners zijn en om te weten wie wat doet, zodat de cliënt op de best mogelijke manier geholpen kan worden. Het is natuurlijk erg makkelijk om te zeggen dat wij niet kunnen helpen en er dan een punt achter te zetten, maar het is onze bedoeling om mensen met enige vorm van antwoord naar buiten te laten stappen. We streven er daarom altijd naar om warm te verwijzen. Als het kan boeken we daarom direct een afspraak in de agenda van een andere partij, of we plegen een telefoontje om te vragen of iemand de cliënt verder kan helpen,” aldus Jacqueline.

50-jarig bestaan

Het 50-jarig jubileum wordt op 8 november gevierd met een mini-symposium. Het is vooral de bedoeling om alle ketenpartners weer eens te spreken en met elkaar vast te stellen dat we allemaal nog steeds een hele belangrijke functie vervullen in de Tilburgse gemeenschap. En met zo’n jubileum kijk je natuurlijk ook vooruit. Jacqueline: “Ik hoop dat we bestaansrecht blijven houden, en dat de gemeente ons blijft subsidiëren. Er zijn in Tilburg heel veel organisaties die allemaal uit dezelfde ruif pikken. Aan ons de taak om met elkaar de samenwerking op te zoeken, elkaar te versterken en het werk vooral daar te laten doen waar het thuishoort. Daar zijn we natuurlijk al mee bezig, maar dat kan altijd beter.”

Naam:Stichting Rechtswinkel Tilburg
Open sinds:1969
Aantal medewerkers:5
Aantal vrijwilligers:35
Adres:Ringbaan West 96
5046 VA TILBURG
Telefoon:013 – 53 53 135
Website:www.rechtswinkeltilburg.nl

Van Boekel accountants en adviseurs

“Van Boekel was al ons accountantskantoor toen ik 5 jaar geleden begon bij Rechtswinkel Tilburg,” vertelt Jacqueline. “Ik ervaar de samenwerking als heel plezierig en ben erg blij met de ondersteuning die geboden wordt. Ik kan gewoon een mail sturen of bellen met mijn vragen, het is enorm laagdrempelig. Het persoonlijke contact  is heel belangrijk. Je hoeft natuurlijk niet elke dag met elkaar aan de telefoon te hangen, maar als je een vraag hebt en weet dat je serieus genomen wordt en duidelijk antwoord krijgt: daar heb je iets aan. Ik heb minder verstand van cijfers, dan is het fijn om te weten dat ik een beroep kan doen op Van Boekel om me daarbij te helpen.”