013 463 35 33

info@vanboekel.nl

Ringbaan-West 306

5025 VB Tilburg

Deel dit bericht via e-mail

Subsidieregeling praktijkleren, u heeft nog maar een paar dagen!

Heeft
u in het studiejaar 2015/2016 een student of leerling begeleid, dan kunt u
gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. U moet alleen wel snel zijn, want deze regeling loopt op 15 september al af.

 

Voor
welke doelgroepen kunt u de subsidieregeling aanvragen?

Bedrijven
of organisaties kunnen in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren als
zij aan een leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren
begeleiding bieden:

 

Vmbo
Leerlingen
die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het
vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen
van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

 

Mbo
Deelnemers
aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Let
op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking
voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg,
EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Hbo

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de
CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en
natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een
praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

Let
op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de
subsidieregeling.

Promovendi
en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

1.
Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij
een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten
moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
2. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek
doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen
promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst. Deze
overeenkomst is gesloten tussen die organisatie en een universiteit, die de
werknemer begeleidt.
Als technologisch ontwerpers in opleiding (toio) bij het 2e deel van hun
reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke
rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.


Let op: deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de
subsidieregeling.

 

Administratie
bijhouden

Om
gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling, dient u een administratie van
de aanwezigheid, behaalde kwalificaties en (praktijk)begeleiding van de
leerling / deelnemer /student /werknemer bij te houden. De Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) legt geen voorschriften op hoe de administratie
precies gevoerd moet worden. Het uitgangspunt van de RVO is dat de werkgever
bij de begeleiding van een student of leerling vaak al beschikt over de
benodigde administratieve registraties en vastleggingen. Zorg er in ieder geval
voor dat u een praktijkovereenkomst/leerovereenkomst en een kopie van een
geldig identiteitsbewijs in uw dossier heeft.

 

Aanvraag
indienen

De
subsidieaanvraag dient door de werkgever vóór 15 september 2016, 17.00
uur
te worden ingediend, na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie
wordt gevraagd. Er zal achteraf steekproefsgewijs controle plaatsvinden door de
RVO.

 

Subsidie
verdeling

Jaarlijks
na afloop, maar voor het einde van het kalenderjaar, vindt de verdeling van de
beschikbare subsidie plaats over alle kwalificerende werkgevers die op tijd hun
aanvraag hebben ingediend.

De
verdeling gebeurt op basis van het aantal door hen gerealiseerde
praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen. Het bedrag per plaats is gemaximeerd
op € 2.700. Het te ontvangen subsidiebedrag is voor werkgevers op voorhand dus
niet bekend.

 

Wij
helpen u graag bij uw aanvraag.

 

Uiteraard
kunnen wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen. Heeft u vragen of wilt u meer
informatie, neem dan contact op met de afdeling salarisadministratie op
telefoonnummer 013-4633533 of stuur een mail naar salaris@vanboekel.nl.

Bron: Fri, 09 Sep 2016 08:59:11 +0100

In verband met Hemelvaart zijn wij donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei gesloten. Wij zijn maandag 13 mei weer volledig bereikbaar.