Uitstel van betaling van belastingen in verband met corona: hoe werkt het?

In deze hectische tijden is het van belang dat zaken duidelijk zijn. Wij merken dat de regeling rondom het bijzonder uitstel van betaling van belastingen in de praktijk nogal wat vragen oproept.

Wanneer kan een dergelijk verzoek worden ingediend? Kan bijvoorbeeld nu reeds een verzoek tot uitstel van betaling van de loonbelasting over de periode februari 2020 worden ingediend? Deze dient immers uiterlijk 31 maart 2020 betaald te zijn en een ondernemer weet nu vaak al dat dit niet gaat lukken.

De communicatie over dit onderwerp is helaas onduidelijk. Regel is dat pas uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat een aanslag is opgelegd. En dat is bij loonbelasting (en omzetbelasting) pas op het moment dat de belastingdienst een naheffingsaanslag heeft opgelegd. Dus niet op het moment dat de aangifte normaal gesproken betaald had moeten zijn.

Het antwoord op de vraag wanneer uitstel kan worden aangevraagd voor de loonbelasting over de periode februari 2020 luidt dan ook: zodra de naheffingsaanslag ontvangen is. Naar verwachting is dat pas medio april. Eerder uitstel vragen is niet mogelijk.

Voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan uitstel worden aangevraagd op het moment dat een aanslag is opgelegd. Dat kan ook een voorlopige aanslag zijn. Dit moment kan dus afwijken van de hiervoor genoemde naheffingsaanslagen.

Wij hopen u hiermee duidelijkheid te hebben verschaft over het moment van het vragen van uitstel. Mocht u onverhoopt nog vragen hebben, aarzel dan svp niet om contact met ons op te nemen.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar

Met vriendelijke groet,

Joris Verhoof