Vervallen postcoderoosregeling

Het kabinet stelt voor om de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, bekend als de Postcoderoosregeling, te vervangen door een subsidieregeling. Door een aantal ontwikkelingen heeft het kabinet de stimulering van coöperaties via de Postcoderoosregeling heroverwogen. De Postcoderoosregeling in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) vervalt per 1 januari 2021.