Informatiebijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 22 oktober 2019

Welke (GROTE!) gevolgen heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) voor u?

Kom meer te weten tijdens onze informatiebijeenkomst op dinsdag 22 oktober!

Waarschijnlijk heeft u al het een en ander vernomen over de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Het doel van deze nieuwe wet is onder meer het aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. De wet gaat in op 1 januari 2020. Welke (verstrekkende) gevolgen gaat deze wet voor uw bedrijf hebben?

Over de gevolgen van de Wab praten wij u graag bij tijdens onze informatiebijeenkomst op dinsdag 22 oktober. Tijdens deze bijeenkomst zullen we dieper ingaan op alle maatregelen en de gevolgen die de Wab voor u kunnen hebben.

Tijdens de bijeenkomst zullen we dieper ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Ketenbepaling
 • Transitievergoeding
 • Cumulatiegrond
 • WW-premie
 • Oproepkrachten
 • Payrollers

Dinsdag 22 oktober – Informatiebijeenkomst Wet arbeidsmarkt in balans

19:00 uur: ontvangst

19:30 uur: opening door Joris Verhoof

19:35 uur: presentatie Wet arbeidsmarkt in balans

Aansluitend een hapje en drankje in onze bar.

U kunt zich via onderstaande button aanmelden voor dit evenement. We zien u graag op dinsdag 22 oktober!

VOORBEELD 1 – Transitievergoeding

Werknemer

 • Leeftijd 25 jaar
 • Bruto maandsalaris € 3.000
 • In dienst 31-03-2017
 • Uit dienst 08-01-2019


Huidige wetgeving:
Deze persoon heeft geen recht op een transitievergoeding omdat het dienstverband minder dan twee jaar heeft geduurd.

Nieuwe wetgeving:
Bij toepassing van de nieuwe wetgeving in 2020 krijgt deze persoon € 1.620 transitievergoeding.

VOORBEELD 2 – Transitievergoeding

Werknemer

 • Leeftijd 60 jaar
 • Bruto maandsalaris € 3.000
 • In dienst 01-06-1988
 • Uit dienst 01-06-2019


Huidige wetgeving:
Deze persoon heeft onder de huidige wetgeving recht op € 61.020 transitievergoeding.

Nieuwe wetgeving:
Bij toepassing van de nieuwe wetgeving in 2020 krijgt deze persoon € 33.480 transitievergoeding.

VOORBEELD 3 – Ketenbepaling
 • 1e arbeidsovereenkomst voor 6 maanden van 1 april 2018 tot oktober 2018.
 • 2e arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 oktober 2018 tot 1 otober 2019.
 • 3e arbeidsovereenkomst voor 12 maanden van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020.

Door de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2020 ontstaat in dit geval nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op 1 oktober 2020.

Onder de huidige regels zou op 1 april 2020 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan omdat de tweejarentermijn wordt overschreden. Omdat de nieuwe regels op 1 januari 2020 in werking treden mag de keten 3 jaar duren en ontstaat op 1 april 2020 dus geen vast contract.

VOORBEELD 4 – Oproepkrachten

Werk je veel met oproepkrachten? Dan gaat er voor jou het nodige veranderen. De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/maxcontract alleen verplicht is te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Doe je dat niet, dan heeft hij het recht het werk te weigeren.
En zeg je een oproep tot werken korter dan vier dagen van tevoren af, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.

Na een contractperiode van twaalf maanden ben je als werkgever bovendien verplicht om de oproepkracht een contract te bieden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in dat jaar heeft gewerkt.

Had je een oproepkracht bijvoorbeeld ingehuurd voor 20 uur per week, maar heeft hij een jaar lang gemiddeld 28 uur per week gewerkt, dan moet je hem een contract voor 28 uur bieden. Doe je dat niet, dan heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.