Wat staat er op de jaaropgave?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het jaarlijks verstrekken van een jaaropgave. Dit is een wettelijke verplichting waar je aan moet voldoen. Een jaaropgave is een overzicht van alle gegevens betreffende het loon van je medewerkers gedurende één kalenderjaar.

Door middel van een jaaropgave geef je de medewerker een overzicht van een aantal belangrijke loongegevens zoals:

  • Het kalenderjaar met betrekking tot de loongegevens
  • Het bruto bedrag dat verdiend is, ook wel het fiscaal loon genomend
  • Betaalde premies, zoals volksverzekeringen, loonbelasting en loonheffing
  • De reeds betaalde belastingen
  • Vergoedingen die onbelast zijn, zoals reiskostenvergoeding
  • Bijdrage aan de inkomensafhankelijke Zorgverzekeringswet (Zvw) die ingehouden is
  • Verrekende arbeidskorting

Benieuwd naar alle begrippen op de jaaropgave? Bij Loket.nl hebben ze daar een handige infographic voor gemaakt, die je hier gratis kunt downloaden.

Bron: Loket.nl