Wijziging Algemene Voorwaarden

15 december 2020

De algemene voorwaarden van Van Boekel accountants en adviseurs zijn geactualiseerd en gemoderniseerd. Deze aangepaste algemene voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2021 van toepassing op alle lopende opdrachten. U kunt de algemene voorwaarden hieronder terugvinden.

Mocht u zich niet kunnen vinden in de inhoud van de voorwaarden dan verzoeken we u, binnen 14 dagen na publicatie van dit bericht ons hierover schriftelijk te informeren. Indien wij binnen 14 dagen na heden niets hebben vernomen, vertrouwen wij erop dat u akkoord gaat met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op uw bestaande overeenkomst(en) met Van Boekel accountants en adviseurs.

Algemene-voorwaarden-2021-01